NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Plánovač HelpNAV

Plánovač dokáže ve zvolený čas upravit některá nastavení eMule. Může být použit například pro zvýšení rychlosti up- a downloadu v noci, zatímco ve dne bude snížena a ponechá připojení volné pro jiné programy.

Plánovač dovoluje vytvořit profily akcí s jednou nebo více akcemi které budou provedeny ve stanovený čas nebo den v týdnu.
První seznam ukazuje vytvořené profily s jejich Názvem, Dnykdy mají být provedeny akce a jejich Počátečním časem. V okně Detaily jsou zobrazeny akce obsažené ve vybraném profilu.

o Zapnuto
Aktivuje celý plánovač

o Odstranit
Vymaže označený profil akcí.

o Nový
Vytvoří nový profil. Nové profily jsou automaticky zobrazeny v okně Detaily, aby bylo možno hned provádět nastavení.

Detaily
Tato oblast ukazuje nastavení a akce právě vybraného profilu.

o Zapnuto
Toto políčko aktivuje profil. Může být vybrán jeden nebo více najednou.

o Název
Libovolný název nebo popis profilu.

o Čas
Akce mohou být prováděny denně nebo jen v určité dny v týdnu. Každá akce má také počáteční čas a konečný čas.
Pokud není v daný čas žádná akce aktivní, eMule automaticky použije výchozí nastavení od uživatele.

Vytvoření akcí v profilu
Nový profil musí být nejdřív vytvořen stisknutím tlačítka Nový. Po zadání jeho Názvu , počátečního času a konečného času je možno vytvořit akce pomocí rolovacího menu v seznamu akcí.


o Přidat
Vytvoří novou akci ve zvoleném profilu. Po vybrání typu akce se objeví dialog. Nastavte správnou volbu, kterou má akce změnit:

>
Upload Limit
Definuje maximální přenosovou kapacitu v kB/s kterou eMule smí používat.
>
Download Limit
Nastaví maximální přenosovou kapacitu pro download. Hodnota je také v kB/s
>
Počet zdrojů
Změní počet povolených zdrojů (pevný limit) pro download.
>
Počet připojení za 5 sekund
Změní počet nových připojení která mohou být vytvořena za 5 sekund. Tato hodnota může mít velký vliv na výkon eMule. Viz Nastavení -> Rozšířené pro detaily.
>
Max. připojení
Změní maximální počet připojení nastavený v Nastavení -> Připojení.
>
Kategorie: Zastavit Downloady
Tato akce zastaví všechny downloady ve vybrané kategorii.
>
Kategorie: Pokračovat v Downloadech
Pokračuje ve všech downloadech v dané kategorii.

Všechna změny v nastavení profilu musí být potvrzeny tlačítkem Použít.

o Editovat
Změní hodnotu vybrané akce.

o Odstranit
Vymaže vybranou akci.

Platí pro verzi: .28a +


Last Update: 17.10.2006 21:55
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy