NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Připojení HelpNAV

Nejdříve si zjistěte svoji rychlost připojení. Majdete ji ve smlouvě nebo na webových stránkách poskytovatele.

Hodnoty rychlosti jsou většinou udávány v kiloBitech za sekundu [kb/s], ale hodnoty zadávané do nastavení eMule musí být v kiloBytech (vysl. kilobajtech) [kB/s]
1 kilobByt je 8 kilobitů, takže stačí jednoduše vydělit hodnotu v kilobitech osmi.

Příklad:
Max. rychl. stahování dat (Downstream/Download): 768kb/s ÷ 8 = 96 kB/s
Max. rychl. odesílání dat (Upstream/Upload): 128kb/s ÷ 8 = 16 kB/s

Průvodce má předem nastavenu většinu běžných připojení. Použijte ho pro nastavení rychlosti vaší linky.

Kapacity
o Stahování (Download)
Tato hodnota udává nejvyšší možnou přenosovou kapacitu pro stahování. V příkladu výše by to bylo 96.

o Odesílání (Upload)
Maximální přenosová kapacita pro odesílání dat. V příkladu výše by to bylo 16.

Poznámka:
Kapacity jsou důležité pro řízení připojení v eMule. Zkontrolujte správnost svých nastavení.

Limity
o Download
Tohle je nejvyšší možná rychlost stahování v kB/s, které může eMule dosáhnout. Je doporučeno nastavit ji na neomezenou tak, že odstraníte zatržítko u volby limitu.

o Upload
Toto je velice důležité nastavení. Určuje maximální množství odesílaných dat do sítě. Doporučeno je nenastavovat tuto hodnotu na více než ~75% vaší přenosové kapacity. Můžete také zkusit Citlivost rychlosti uploadu - Viz níže.

Aspekty, které je třeba zvážit:
Nastavení limitů na neomezené použitím Citlivé rychlosti uploadu
Když aktivujete Citlivost rychlosti uploadu v Nastavení -> Rozšířené nastavení, tím, že odstraníte zatržítko u limitu uploadu, pak eMule použije všechnu dostupnou přenosovou kapacitu pro dosažení nejlepších výsledků. Automatické sledování časů odezvy (ping) a nastavení kapacity uploadu zajistí hladké surfování po webu zatímco bude eMule díky uploadu sbírat kredity pro zrychlení stahování.

Nastavení příliš vysoké rychlosti uploadování

Každý stahovaný soubor potřebuje něco volné uploadové kapacity, aby mohl posílat požadavky, zprávy atd. Takže pokud nastavíte tento limit příliš vysoko, výsledkem bude pomalejší stahování, protože nebude dost přenosové kapacity pro přenos těchto požadavků.

Nastavení limitu uploadu příliš nízko
eMule obsahuje systém kreditů, které ukazují, jak moc uploadujete data do sítě. Pomalejší upload znamená méně kreditů a tím pádem delší čekání ve frontách. Viz Systém kreditů pro více informací.

Porty klienta
o TCP
eMule používá port 4662 jako výchozí pro stahování dat od jiného klienta. Je důležité, aby tento port byl viditelný zvenčí, tzn. nesmí být zablokován firewallem nebo směrován přes routr s nenastaveným pravidlem pro směrování tohoto portu. V takových případech byste měli nízké ID. Změna tohoto portu může být nezbytná u některých poskytovatelů internetu, kteří provoz na výchozích portech eMule omezují. Pokud bude port změněn, je nutno to zohlednit také v nastavení firewallu nebo routeru.

o UDP
Port UDP slouží pro připojení sítě kademlia a také zajišťuje mnoho funkcí jako rozšířený protokol eMule. Jeho použití zmenšuje provoz na síti a také snižuje zatížení serverů.
Je potřeba aby tento port byl otevřen a přístupný zvenčí, jinak Kademlia bude ve stavu "Za firewallem", což je to samé jako nízké ID u serveru. Pokud není možné otevřít tento port, měl by být deaktivován.

o Otevření těchto portů ve vnitřním firewallu WinXP
Pokud je interní firewall ve Windows XP aktivní, toto tlačítko automaticky otevře zadané porty a tím povolí neblokovanou komunikaci eMule. Jsou otevřeny pouze porty TCP a UDP a je doporučeno použít tuto funkci spolu snastavením Otevřít/zavřít porty pří spuštění/ukončení eMule, které naleznete v Nastavení -> Rozšířené nastavení. Toto nabízí nejlepší ochranu. Tato funkce funguje ve Windows XP a Windows XP SP1.

o Test portů
Toto tlačítko spustí webovou stránku se skriptem, který zkontroluje jestli jsou dané porty otevřeny a poskytnou vysoké ID. Pokud tato stránka zobrazí chybu, je potřeba upravit nastavení firewallu nebo Routeru

Limity připojení
o Maximálně spojení
Toto je nejvyšší povolený počet spojení. Spojení se vytváří pouje když se přenáší data, pro vyhledávání a požadavky na soubor nebo pro výměnu zdrojů mezi klienty. Úprava této hodnoty většinou není nutná, pouze na Windows 98/ME, kde nenastavujte tuto hodnotu na více než 100.

Poznámka:
(Příliš mnoho připojení) v zobrazených zdrojích znamená, že nejvyšší možný počet spojení byl už dosažen. Tyto zdroje počkají, až se připojení uvolní.

Maximálně zdrojů na soubor
o Pevný limit
Pevný limit je maximální počet zdrojů povolen pro jeden soubor. Pokud je tento limit dosažen eMule přestane pro tento soubor přijímat zdroje.

Síť
eMule používá dvě různé sítě. Jedna je založená na serverech a následuje tradiční systém ed2k. Ta druhá pracuje nezávisle na serverech a používá koncept známý jako Kademlia. Viz Průvodce sítí pro detailnější informace. Zatrhávací políčka umožňují vybrat si ke kterým sítím se má eMule připojit, když je stisknuto tlačítko Připojit

Automaticky připojit při spuštění
S tímto nastavením se eMule při svém spuštění automaticky připojí ke zvoleným sítím.

Znovu připojit po ztrátě
Pokud je připojení k síti ztraceno, eMule se automaticky pokusí se znovu spojit. Doporučeno je používat tuto funkci.

Ukazovat overhead přenos
Tato funkce zobrazí up- a downloadový overhead ve stavovém řádku eMule. Jsou to hodnoty v závorkách () vedle aktuální rychlosti up- a downloadu. Tento overhead je vypočítán z množství dat potřebných pro žádosti o zdroje, otevírání připojení a kontrolu všech dalších spojení mezi klienty. Tato přenosová kapacita je pro přenosy souborů nevyužitelná.

Důležité:
Pokud je součet vašeho uploadu a overheadu blízko vašeho Limitu uploadu, pak eMule otevírá příliš mnoho připojení nebo musí řídit příliš mnoho zdrojů. V tomto případě musíte snížit své maximum spojení a/nebo vaše maximum zdrojů na soubor jinak budou zhoršeny vaše down- a uploady.

Poznámka:
Počet klientů ve vaší frontě nezpůsobuje žádný další síťový provoz a nemá vliv na overhead.

Applies to version: .44a+
Last Update: 2005-05-26, Monk


Last Update: 06.08.2006 16:26
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy