NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Servery HelpNAV

Smazat server po [n] selháních
Když server neodpoví správně, pokus o spojení je počítán jako selhání. Po [n] selháních je server vymazán ze seznamu.

Automaticky aktualizovat seznam serverů při spuštění

V adresáři "config" se nachází soubor addresses.dat. Tento soubor může být upraven stisknutím tlačítka umístěného v Nastavení -> Server. Napište platnou adresu souboru server.met a uložte soubor. Pokud je tato funkce aktivována, eMule při svém spuštění aktualizuje seznam serverů ze souboru na této adrese. Do souboru lze zapsat více adres, ale použita bude jen první funkční.

Poznámka:
Můžete nastavit váš výchozí textový editor v souboru preferences.ini. Hledejte v něm položku TxtEditor= a napište plnou cestu k novému textovému editoru.

Aktualizovat seznam serverů při připojování k serveru
Servery eDonkey znají adresy jeden druhého. S touto volbou aktivovanou eMule přijme seznam serverů od serveru, ke kterému je připojena.

Aktualizovat seznam serverů při připojeí klienta
Tato funkce zapracuje při připojení jiného klienta eMule k vašemu klientovi. Oba klienti porovnají své funkční servery a podle toho aktualizují svoje seznamy.

Používat prioritní systém
V kontextovém menu seznamu serverů lze každému serveru přiřadit prioritu.

Priorita určí, kterým serverům bude při připojování dána přednost.

Použít při připojování inteligentní kontrolu nízkého ID
Pokud většinou máte vysoké ID, tak eMule předpokládá, že je vše správně nastaveno. Takže pokud vám server bez důvodu přidělí nízké ID, budete odpojeni a připojeni jinam. Pokud dostanete třikrát po sobě nízké ID, eMule ho přijme do doby, než získáte opět vysoké ID.

Bezpečné připojení
Pro zrychlení procesu připojování eMule požádá o připojení dva servery zároveň. Pokud je zapnuto bezpečné připojení, bude požádán jen jeden server, aby se minimalizovala šance získat nízké ID. Většinou to není nutné.

Automaticky se připojovat jen ke stálým serverům
Kontextové menu v seznamu serverů umožňuje přidat servery do seznamu v souboru staticservers.dat. Tento seznam bude automaticky načten při startu eMule. Přidávejte do tohoto souboru jen servery se stálou IP adresou které používají funkci DynDNS! Toto nastavení poručí eMule připojovat se pouze k těmto serverům. Pokud povolíte tuto funkci a neposkytnete seznam stálých serverů, eMule se vůbec nepřipojí!

Nastavit ručně přidaným serverům vysokou prioritu
Toto nastavení přikáže eMule nastavit všem manuálně přidaným serverům vysokou prioritu. Pro manuální přidání serveru použijte políčko "Přidat server" v okně servery.

Český překlad BlackPAW

Last Update: 12.01.2006 14:31
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy