NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

preferences.ini HelpNAV
Preferences.ini

Všechna nastavení eMule jsou uložena v souboru preferences.ini. Důležitá nastavení jsou snadno přístupná přes okno nastavení ale soubor preferences.ini umožňuje přístup k několika dalším. Pro přístup k těmto nastavením musí být soubor preferences.ini otevřen v editoru a manuálně změněn. Práce se soubory *.ini je pro pokročilé uživatele neboť neplatné položky rychle vytvoří nežádoucí efekty. Pokud položka ve výchozím stavu neexistuje, je potřeba ji ručně doplnit do příslušné sekce souboru. Před editací vypněte eMule. Většina voleb jsou pokročilá nastavení mající význam pouze pro vývojáře. Neměňte je, pokud nevíte co děláte.
Výchozí hodnoty jsou napsány v každé hlavičce.

Upozornění k Unicode a Poznámkovému bloku ve Windows:
Pokud přezdívka (nickname) eMuly nebo přezdívka pro IRC obsahuje znaky Unicode a soubor preferences.ini je upravován Poznámkovým blokem, ten se pokusí uložit celý soubor ve formátu Unicode, což ho učiní nepoužitelným pro eMule. Při ukládání souboru musíte v dialogu "Uložit jako" Poznámkového bloku nastavit formát dokumentu na ANSI, aby byl uložen správně.


Sekce: [emule]
o TxtEditor=notepad.exe
Výchozí program pro úpravu Webservices a IPFilter.dat může být zadán zde. Napište kompletní cestu k aplikaci pokud nechcete používat výchozí notepad.exe (Poznámkový blok)
o DateTimeFormat=%A, %x, %X
Tento řetězec definuje jak je v eMule zobrazeno datum a čas. Viz tento článek na msn pro detailní popis všech možných formátovacích řetězců.
o MaxLogBuff=64 | 128 (v0.30a+)
Definuje množství paměti které bude eMule používat ke zobrazení LOGů. Pro Windows 98 | ME je vyhrazeno 64kb, pro Win 2k|XP je to 128kb. Logy jsou rotační, tzn. pokud je buffer zaplněn až na hranici, stará zpráva je vymazána když dorazí nová (FIFO). Tato volba nahrazuje položku MaxLogMessages od verze v0.29.
o MaxChatHistoryLines=100
Definuje maximální počet řádků uložených v historii IRC nehbo historii zpráv. Poté, co je tato hodnota dosažena, jsou nejstarší zprávy smazány při vstupu nových (FIFO)
o ExtractMetaData=2|1|0
Řídí, jak budou ze souborů čtena MetaData. (v0.30a a vyšší)
0: Vypnuto 1: Zapnuto pro MP3 a AVI soubory. 2: Výchozí nastavení, čtení metadat z MP3, AVI, MPEG a dalších souborů.
o ServerUDPPort=65535

Port pro vyhledávání souborů na serverech nebo požadování zdrojů je normálně vybrán náhodně. Viz článek porty. Pokud je eMule provozována na složitější síti, zvláště pokud jsou použity proxy servery, možná bude potřeba nastavit tento port napevno nebo ho úplně vypnout. Vypnutí tohoto portu znamená že eMule nebude schopna aktualizovat informace o stavu serverů v seznamu, nebude také moci od nich získávat zdroje nebo globálně vyhledávat. Vyjímka bude server, ke kterému je eMule právě připojena. Většinou je zbytečné měnit výchozí nastavení.
Možné hodnoty pro ServerUDPPort jsou:

0 Vypnuto
1 - 65534 pevně nastavený místní UDP port
65535 náhodný port (výchozí nastavení) random port (default)
o PreviewSmallBlocks=0|1
Tato funkce by měla být aktivována (=1) jedině tehdy, když používáte pro náhled souborů program VLC - VideoLan Client. Dovoluje spustit náhled pokud je staženo alespoň 16 kB dat pro .mpeg soubory nebo 256 kB dat pro ostatní multimédia (.avi, CD-Image s multimediálními daty). Pro více informací viz článek Nastavení -> Soubory -> Video přehrávač a článek Náhled souborů. Pro použití této volby musí být funkce Vytvořit zálohu pro přehrávání v okně Video Přehrávač vypnutá.
o RestoreLastMainWndDlg=0|1
Pokud je do preferences.ini přidáno RestoreLastMainWndDlg=1, eMule si pamatuje které z hlaavních oken (Kademlia, Servery, Přenosy...) bylo otevřeno při jejím vypínání a otevřeho při dalším zapnutí.
o RestoreLastLogPane=0|1
Podobné nastavení jako RestoreLastMainWndDlg, ale pamatuje si které z oken LOGu (Log, Verbose) bylo použito minule.
o RemoveFilesToBin=1|0
Toto nastavení ovlivňuje funkci Vymazat z disku v rolovacím menu okna "Sdílené soubory". Pokud je nastavena na vypnuto (=0), soubory budou trvale smazány z disku namísto jejich přemístění do koše.
o PreviewCopiedArchives=1|0
Pokud je tato volba vypnuta (=0), eMule použije novou metodu náhledu souborů která je rychlejší a používá méně místa v dočasné složce. Komentáře k této nové verzi jsou vítány.
o ShowActiveDownloadsBold=0|1
Zobrazí text právě stahovaných souborů tučnými písmeny.
o StraightWindowStyles=0|1
Změní vzhled grafů statistiky a nějaké další detaily vzhledu.
o RTLWindowsLayout=0|1
Přidá do eMuly podporu textů, které se čtou zprava-doleva. Užitečné pro jazyky jako je hebrejština atd.
o LogFileFormat=0|1
Pokud nastaveno na 1, změní formát záznamových (log) souborů z Unicode na UTF-8.
o PreviewOnIconDblClk=0|1
Pokud je tato volba zapnuta, pak dvojklik na ikonu souboru v okně "Přenosy" vyvolá náhled souboru. Toto bude fungovat jen pokud je vypnuta volba Rozbalit dvojklikem v Nastavení -> Zobrazení .
o InternetSecurityZone=Untrusted|Internet|Intranet|Trusted|LocalMachine
Bezpečnostní zóny jako v nastavení Internet Exploreru. Definuje které prvky v HTML kódu jsou povoleny. Má význam pro okno MiniMule.
o MiniMule=1|0
Levé kliknutí na ikonu eMule v oznamovací oblasti (system tray) zobrazí hezké malé informační okno nazývané MiniMule. Nastavení položky na 0 ji vypne.
o MiniMuleAutoClose=0|1
Okno MiniMule většinou zůstává viditelné až do jeho zavření. Nastavení této hodnoty na 0 způsobí automatické zavření okna když je kurzor přesunut mimo něj.
o MiniMuleTransparency=<0-100>
Řídí průhlednost okna MiniMule, 0 znamená žádná průhlednost a 100 je průhledné.
o CreateCrashDump=0|1
Pokud je tento klíč aktivován (1) eMule při nečekaném pádu eMule automaticky uloží dump. Toto může pomoct vývojářům k nalezení problému. Dumpy jsou ukládány do složky s eMule pod názvem "eMule <číslo-verze>.dmp". Pokud máte problémy s padáním nastavte toto na 1 a pošlete dump soubory na adresu dumps@emule-project.net

Section: [Perflog]
o File=D:\Path\to\datafile\perflog.csv
Pokud je k monitorování výkonu eMule použito MRTG, tato položka určuje cestu a název souboru k uložení těchto dat. Většinou je nastavena instalátorem MuleMRTG a není žádný důvod ji měnit. Pokud je změněna, MuleMRTG musí být přeinstalováno.
o Mode=1
Nastavuje mod vzorkování pro datové kolekce. Pokud je použit spolu s MuleMRTG, musí být nastaven na 1.


Platí pro verzi: 0.46a+
Poslední aktualizace: 2005-05-26, Monk
Český překlad BlackPAW

Last Update: 06.08.2006 16:27
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy