NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Složky HelpNAV

Příchozí soubory
Označuje adresář, kam jsou přesunuty kompletně stažené soubory. Pokud je změněna výchozí hodnota, musí být zadána existující složka. eMule složku nevytvoří. Pro provedení změny tohoto nastavení je třeba eMule restartovat.

Dočasné soubory
Složka kam se budou ukládat soubory, které se právě stahují. Kvůli mmožnosti stahovat části souboru nezávisle na sobě eMule vytváří falešné soubory (*.part) velikosti konečného souboru.
Pokud je tato složka změněna, platí pravidla jako pro příchozí složku, včetně nutnosti restartu.

Sdílené složky
Tyto složky budou sdíleny v síti a klienti eMule, eDonkey nebo mlDonkey mohou získat seznam vaších souborů, pokud to máte povoleno v nastavení. Pokud chcete nastavit sdílení všech podsložek, přidržtě stisknutou klávesu Ctrl když klikáte na složku. Tohle nefunguje na celé disky/oddíly.

o UNC Složky
UNC znamená Ustálený Způsob Pojmenování (Uniform Naming Convention). Je to běžný způsob jak přístupovat ke sdíleným zdrojům (složkám nebo celým diskům) v síti bez potřeby mapování zdrojů. Všechny UNC složky odpovídají tomuto formátu:

\\server\zdroj\...

Příklad:
\\test\DriveD\eMule by ukazovalo na složku eMule na sdíleném disku s názvem DriveD na počítači nazvaném test

Poznámky ke sdílení souborů:
Kdykoli se eMule klient připojí k serveru, odešle seznam sdílených souborů. Server tento seznam ukládá a dává ho k dispozici pro vyhledávání a požadování zdrojů. Tato správa souborů zatěžuje processor serveru, čím více souborů, tím větší zátěž a tím pádem méně uživatelů, které může server obsluhovat.

Prosím řiďte se těmito pravidly pokud sdílíte v této síti:
> Vaše složka příchozích a dočasných souborů jsou sdíleny automaticky, tak je nezadávejte.
> Síť eDonkey není příliš dobře zařízená pro sdílení velkého množství malých souborů, jako jou například sbírky mp3. ZaZipujte takovéto soubory, pokud je chcete sdílet.
> Prosím nesdílejte složky jako \Program Files, \Temp nebo \Windows ani celé disky nebo oddíly(partition).

Applies to version: .29b +
Last update on: 2003-06-20 by Monk


Last Update: 06.08.2006 16:26
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy