NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Rozšířené HelpNAV

TCP/IP připojení
o Maximálně nových připojení za 5 sekund
Toto je počet nových připojení eMule smí otevřít za 5 sekund. Výchozí hodnota je 20.

Důležité:
> Pohrávání si s tímto nastavením může způsobit modré obrazovky, zaseknuté routery nebo nemožnost surfovat po webu. Také up- a download může utrpět když budou tyto hodnoty nevyhovující.
> Můžete toto nastavení lehce zvednout pokud používáte eMule na rychlých přípojkách jako je Tx nebo LAN.

o Maximálně napůl otevřených připojení
Toto nastavení se stalo nutným kvůli omezování připojení ve Windows XP SP2. Tato úprava v XP povolí pouze 10 napůl otevřených připojení a pak začne další připojení umisťovat do fronty která jen velmi pomalu postupuje. Toto vede k vyčasování (timeout) a dalším nežádoucím efektům v eMule.
Pokud eMule běží na XP SP2, nenastavujte tuto hodnotu na více než 9. Přestože existují patche které mají tuto pevně danou hodnotu v XP zvednout, není doporučeno upravovat takto kritické části systému. Jediný efekt který toto nastavení má je, že eMule bude přijímat zdroje hned po spuštění trochu pomaleji. Toto odezní poté co jsou zdroje nalezeny.
V ostatních operačních systémech jako Windows 2000 nebo zastaralých Windows 95/ME nastavte tuto hodnotu na 50.

o Rychlé odmítnutí spojení
Rychlé odmítnutí spojení používá efektivnější metodu odmítnutí TCP spojení od zakázaných klientů a/nebo klientů jejichž IP adresa se nachází na IP-Filtru. Používá speciální funkci winsock nazvanou "podmínečné přijetí" která vede k menší režii (overhead) TCP v případě, že spojení TCP je odmítnuto.

o Interval obnovení připojení k serveru
Byly ohlášeny případy kdy eMule ztrácela připojení k serveru v pravidelných intervalech pokud byla za routerem nebo síťovou konfigurací používající NAT - Network Address Translation (Překlad síťových adres).
Routery často mívají časový limit (timeout) pro tyto připojení s NATem po kterém prohlásí spojení za mrtvé a zavřou ho. Pokud v této situaci eMule chce překontrolovat server, je vyžadováno zcela nové připojení protože to staré zavřel routr.
Pokud by k této situaci mělo docházet, vyhledejte v nastavení vašeho routeru položku "NAT Timeout" a zadejte lehce nižsí hodnotu do políčka "Interval obnovení připojení k serveru (Server Connection Refresh Interval)" v nastavení eMule. Hodnota 0 znamená, že to eMule vyřídí sama a většinou není důvod toto měnit!
Nezahrávejte si s tímto nastavením pokud nemáte router nebo jinak složitou síť. Toto může způsobit, že budete na serverech zakázáni (banned), pokud bude hodnota příliš nízká.

Používat kreditní systém (Odměňuje Uploadery)
Nejprve si prohlédněte kapitolu kreditní systém pro víc informací. Je silně doporučeno nechávat kreditní systém zapnutý protože to odrazuje pijavice (leecher) od zneužívání sítě.

Důvody pro toto nastavení jsou:
> Zveřejňovatelé se vypnutím této funkce mohou ujistit, že se žádný soubor nestane důležitějším než ten, který uveřejňují.
> Smíšená síť bude odolnější před nedokonalostmi jednoho systému.
> Zlepší se rovnováha mezi populárními a vzácnými soubory.


Přijímat odkazy eD2k pouze za běhu
Toto nastavení asociuje formát odkazu ed2k pouze když je eMule spuštěna. Když je eMule vypnuta asociace je smazána pro umožnění nerušeného běhu ostatních klientů ed2k.


Otevřít/zavřít porty interního firewallu WinXP při spuštění/ukončení eMule

eMule dokáže automaticky otevřít potřebné porty v interním firewallu Windows XP. Toto nastavení zvýší bezpečnost tím, že porty otevře pouze když je eMule spuštěná a opět je zavře po jejím ukončení. Toto nastavení je dostupné jen ve Windows XP a platí jen pro jeho vestavěný firewall, ne pro software třetích stran. Toto nastavení v posledních úpravách Win XP SP2 RC nefunguje správně.


Filtrovat IP serverů a klientů

Zdroje obsahující IP soukromých IP tříd A (10.0.0.0 - 10.255.255.255), B (172.16.0.0 - 172.31.255.255), C (192.168.0.0 - 192.168.255.255), local host (127.0.0.0 to 127.255.255.254) a všechny IP začínající nulou (0.x.x.x) nejsou v internetu platné. Takovéto zdroje přijaté z výměny zdrojů od klienta ke klientu nebo od serverů jsou zahazovány pokud je tento filtr aktivní.

Poznámka:
eMule běžící na místní síti (LAN) potřebuje toto nastavení vypnuté nebo nebude schopna najít žádné zdroje v této síti.


Zobrazovat více ovládacích prvků (pokročilé ovládání)

Toto nastavení aktivuje ještě více funkcí v eMule které pro její provoz většinou nejsou nezbytné.

o Zobrazovat Meta Data
Toto je příkaz v rolovací nabídce pravého kliknutí na download v okně přenosy. Zobrazuje dodatečné informace které mohly být pro tento soubor zadány, jako například ID3 tagy v MP3 atd...

o Vyřizování zdrojů (A4AF - Ask For Another File = (Požádán o jiný soubor))
Viz sekce vlastnosti eMule, téma Vylepšené řízení zdrojů (Advanced Source Handling) pro více podrobností této volby.

o Ukazovat nastavení online podpisu
Viz Nastavení -> Obecná


Zakázat A4AF kontroly pro šetření CPU
Toto vyřadí veškeré řízení zdrojů popsané v kapitole Vylepšené řízení zdrojů (Advanced Source Handling). Pouze pokud je download zrušen, potenciální A4AF zdroje jsou přiděleny jiným souborům na základě priorit.


Jméno hostitele (hostname) pro vlastní ed2k odkazy

V okně sdílených souborů mohou být vytvořeny ed2k odkazy s vaší IP adresou jako zdrojem. Zadání názvu hostitele do tohoto políčka umožní vytváření takovýchto odkazů s názvem hostitele (hostname) místo IP adresy. Výhoda je ta, že tyto odkazy budou stále platné i kdyby se vaše IP změnila.
Pro více informací o dynamických názvech hostitelů viz kapitola webové rozhraní.


Zakázat stahování z PeerCache Disable downloading from PeerCache

PeerCache je systém který bude uchovávat downloady kompletně anonymně na úrovni ISP. Toto sníží celkový provoz se kterým se ISP musí potýkat tak, že části downloadů bude uchovávat ve vlastním systému a tím bude poskytovat uživatelům lepší rychlosti stahování. Aby toto nastavení bylo efektivní, ISP musí podporovat PeerCache.


Vytvořit nové .part soubory jako rozptýlené (sparse) (Pouze NTFS)
Rozptýlené soubory jsou vlastnost diskového systému NTFS, a tedy dostupné pouze, pokud je disk naformátován tímto systémem.
Díky tomu že jednotlivé části nebo chunky jednoho souboru se mohou stahovat samostatně nezávisle na sobě, místo mezi nimi v konečném souboru na disku je vyplněno nulami. Normálně by tyto nuly zabíraly na disku stejně místa jako případná užitečná data. Aby se tomuto zabránilo NTFS podpora rozptýlených souborů tyto nuly neukládá, ale uchovává informaci o tom, jakým způsobem jednotlivé části nedokončeného souboru patří k sobě. Toto velmi zmenšuje potřebu volného místa, neboť na disk jsou ukládána jen užitečná data. Při dokončení souboru se NTFS postará o jeho správné složení z částí.


Kontrolovat místo na disku (minimálně volného místa [MB])

Velikost dočasných souborů eMule se zvyšuje dynamicky podle požadavků. Volba Kontrola místa na disku zajišťuje že současné downloady mohou být kompletně staženy. Downloady které jsou pro dostupné místo na disku příliš velké jsou zapauzovány aby mohly být dokončeny jiné.
Pokud zadáte hodnotu do pole Minimum volného místa, změní se chování eMule - všechny soubory budou stahovány dokud není dosaženo zadaného minima volného místa.
Pokud se místo na disku uvolní, zapauzované downloady se automaticky obnoví.

Bezpečné zapisouvání souborů .met / .dat
Na novějších systémech používajících diskový systém NTFS většinou není potřeba toto nastavení měnit. Pokud jsou downloady pravidelně ztráceny při pádech programu nebo se eMule sama vypíná, měli byste zkusit bezpečnou metodu.
V závislosti na použitém hardwaru, toto nastavení může výrazně zvýšit diskový provoz / zatížení systému nebo prodloužit vypínání eMule.

o Při vypínání
eMule použije zvláštní bezpečnostní opatření pro zapsání souborů .met a .dat na pevný disk při ukončování programu. To může prodloužit čas potřebný pro vypnutí programu.

o Vždy
Bezpečnostní opatření jsou přijata při každém přístupu k těmto souborům.


Extrahovat meta data
Tato funkce určuje, jak budou z nově stažených/nově hashovaných suborů extrahována meta data (bitový tok, rozlišení, kodek atd...). Tato data jsou pak odesílána na servery nebo do sítě Kademlia. Ve vyhledávání může být určeno například vyhledávání pouze mp3 souborů s bitovým tokem nejméně 128kbps.

o Nikdy
Meta data nejsou nikdy exstrahována

o ID3 Knihovna
ID3 Knihovna, dll knihovna třetí strany je používán k extrahování meta dat. Knihovna funguje pouze pro *.mp1, *.mp2, *.mp3, a *.mpa soubory. a third party dll, is used to extract the meta data. This only works for *.mp1, *.mp2, *.mp3 and *.mpa files. To use it the Binární soubory pro windows této knihovny musí být staženy a dány do složky, kde je nainstalována eMule.


Ukládat logy na disk

Zapnutím tohoto nastavení lze ukládat na disk výstup ze dvou oken LOG na obrazovce servery - Log a Debug. Budou uloženy jako eMule.log a eMule_Debug.log v instalační složce eMule.


Verbose
(pokročilá odezva programu)
Pokud je aktivována funkce verbose, je v okně Servery zobrazováno přídavné okno Debug. V něm zobrazované informace slouží pouze pro vývoj programu a nebude k nim poskytnuta žádná dokumentace. Toto nastavení způsobí větší zatížení procesoru a pamětí. Není doporučeno při normálním používání programu.
Nastavení úrovně Logu určuje, které zprávy se budou zobrazovat. Úroveň 5 znamená všechny zprávy zatímco úroveň 1 zobrazí jen ty nejdůležitější. Pokud chcete znát důležitost jednotlivých zpráv, podívejte se do zdrojového kódu eMule ;-)


Citlivá rychlost uploadu (USS)
USS je funkce která monitoruje rychlosti odezvy připojení a automaticky nastavuje upload eMule podle těchto hodnot. Toto zajišťuje ze připojení se nikdy neucpe a že surfování nebo hraní online her bude plynulé. Je doporučeno ponechat výchozí nastavení.

o Najít automaticky nejlepší limit uploadu
Aktivuje USS

o Nejnižší povolená rychlost uploadu
Toto je minimální upload který musí USS udržovat. Doporučeno je alespoň 50% kapacity uploadu vašeho připojení.

o Tolerance rychlosti odezvy (% nejnižšího pingu)
Počáteční průměrná odezva je určena pro připojení když eMule startuje. USS nedovolí aby odezva překročila rychlost stanovenou počáteční odezvou a nastaveným multiplikátorem. Např. počáteční odezva 50 ms a 800% tolerance odezvy vyústí v udržování maximální odezvy 400 ms.

o Tolerance odezvy (ms)
Místo výpočtu maximální povolené odezvy z % hodnoty může být zadána také hodnota v milisekundách. Viz další nastavení.

o Metoda určení tolerance odezvy
Zvolí upřednostňovanou metodu výpočtu maximální povolené rychlosti odezvy. Je použita hodnota buďto v procentech nebo v milisekundách.

o Stoupající / klesající pomalost
Tyto dvě hodnoty popisují jak rychle je limit uploadu nastavován, aby zůstal v mezích tolerance odezvy. Nastavení nesprávné hodnoty způsobí zhroucení připojení. Ponechte výchozí hodnotu!

o Maximální počet pingů pro výpočet odezvy
Nastaví počet pingů potřebných pro výpočet průměrné rychlosti odezvy.


Velikost bufferu souborů

Některé systémy se mohou pozastavovat když eMule ukládá obsah souborových bufferů. Snížení velikosti bufferů může v takovémto případě pomoci ale způsobí, že eMule bude způsobovat větší provoz na disku častějším zapisováním souborů. Nastavení velikosti bufferu může citelně zhoršit práci eMule.
Zvýšení hodnoty velikosti bufferu zmenší aktivitu disku za cenu rizika větší ztráty dat, pokud se vyskytnou problémy.


Velikost fronty

Pro správnou funkci kreditového systému je velice důležitá velikost fronty. Pokud má klient plnou frontu, jiný klient s vysokým počtem kreditů se k němu nebude moci připojit aby své kredity utratil. Takže čím větší fronta je, tím lépe a hadčeji bude kreditový systém fungovat. Klienti s vysokým počtem kreditů se budou ve frontě posunovat mnohem rychleji. Mimoto, doba čekání ve frontě není zvýšena kvůli opětovnému připojení, změně IP adresy a podobně. Čas do opětovného připojení by neměl překročit jednu hodinu jinak bude připojení ztraceno.

Důležité:
Větší fronta nebude znamenat větší režii (overhead) pro řízení této fronty ani větší počet připojení. Větší fronta může využívat více paměti.

Platí pro verzi: .46a +
Poslední aktualizace: 2005-06-05 by Monk
Last Update: 06.08.2006 16:26
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy