NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Soubory HelpNAV

Zobrazovat moje sdílené soubory
Funkce přátelé umožňuje zobrazit seznam souborů, které sdílíte. Tímto nastavením tuto funckci povolíte/zakážete.

Inicializace
o Přidávat soubory mezi downloady zapauzované
Když seznam downloadů již obsahuje více jak 20 souborů, může se hodit toto nastavení, po kterém jsou nové downloady přidávány ve stavu Pauza namísto Čekající. Takže sbírání souborů je stále možné bez přetížení připojení. Viz také nastavení Spusť stahování dalšího zapauzovaného souboru když je předchozí dokončen.

o Přidat nové sdílené soubory s automatickou prioritou
Dokončené soubory nebo nově přidané sdílené soubory budou přidány s automatickou prioritou. S automaickou prioritou eMule nastaví prioritu podle počtu požadavků na daný soubor. Soubory s málo požadavky dostanou vysokou prioritu zatímco soubory s mnoha požadavky dostanou nízkou. Tato funkce pomáhá zvýšit dostupnos vzácných souborů na síti a je doporučeno ji používat.

o Přidávat nové downloady s automatickou prioritou
Podobné nastavení výše. Toto nastavení se týká stahovaných souborů. Priorita bude nastavena podle počtu nalezených zdrojů pro download.

Nalezené zdroje Priorita
0 - 40 Vysoká
41 - 80 Normální
81+ Nízká

o Automaticky vyčistit jména souborů nových downloadů
Toto nastavení automaticky vyčistí jména nových downloadů. Speciálná znaky jako _ , . , [] jsou odstraněny nebo nahrazeny mezerou a první písmeno každého slova je napsáno velkým písmenem. Krom toho, z názvu souboru mohou být odstraněny řetězce znaků nastavené pomocí tlačítka Nastavení. Jsou tam již řetězce definovány ale nové mohou být snadno přidány použitím | jako oddělovacího znaku.

Upozornění:
Obrazy CD pro vypalování se většinou skládají z více než jednoho souboru, například *.cue/*.bin (CDRWin), *.mds/*.mdf (Alcohol120%), *.bwt/*.bwi/*.bws (BlindWrite). Změna jména souboru vyůstí v chybové hlášení při pokusu soubor vypálit, protože správný název souboru je uložen uvnitř těchto souborů.
Pokud název souboru stejně změníte, musíte to udělat i se souvisejícím souborem. v .cue souborech to lze udělat jednoduše pomocí Notepadu ve windows, ale pro ostatní formáty budete nejspíš potřebovat hexadecimální editor.

Poznámka:
Soubory v seznamu přenosů mohou být vyčištěny tak, že je označíte a stisknete Ctrl+F2.

Pokusit se u uploadů dokončovat chunky
Když zapnuto, toto nastavení přikáže eMule uploadovat dokod není dokončena část souboru (chunk). Výhoda je ta, že pro síť se zvýší dostupnost této části, protože pouze dokončené chunky mohou být sdíleny. Při uveřejňování nového souboru je toto nastavení nutnost, ale i jinak je její používání doporučeno.

Pokusit se nejdřív stáhnout první a poslední chunky pro ukázku
Aby šlo vytvořit náhled souboru musí být stažen první a poslední chunk souboru. Toto nastavení se pokusí je stáhnout jako první. Není doporučeno ho zapnout, protože bude mít negativní dopad na přístupnost a distribuci souborů.

Sledovat schránku windows pro ed2k-odkazy na soubory
Okopírování odkazu stiskem ctrl+c způsobí vyskočení okna s dotazem, jestli má být soubor přidán do seznamu stahovaných souborů.

Použít vylepšenou metodu výpočtu zbývajícího času
Toto určí jak bude eMule vypočítávat čas potřebný pro dokončení downloadu. Výchozí metoda je založena na okamžié rychlosti stahování, zatímco vylepšená metoda bere průměrnou rychlost stahování od chvíle, kdy byl download přidán. Vylepšená metoda může dávat špatné výpočty pokud byl download přidán ve verzi nižší než v.43a.

Spustit další zapauzovaný download když je dokončen soubor.
Pokud je soubor dokončen a vy máte zapauzované downloady, jeden z nich je automaticky spuštěn. Pauzování souborů nebo jejich přidávání zapauzované spolu s touto funkcí se postará o stálý počet zdrojů (pro normální DSL by to nemělo být víc než 3000) bez ucpání připojení z důvodu příliš velkého počtu zdrojů.

o preferovat stejnou kategorii
Toto nastavení je přístupné pouze když je zapnuto Spustit další zapauzovaný download když je dokončen soubor. Pokud jsou použity kategorie, eMule začne stahovat soubor ze stejné kategorie jako dokončený soubor.

o pouze ve stejné kategorii
Toto zajistí, že bude stahován nový soubor pouze ve stejné kategorii jako dokončený soubor.

Pamatovat si stažené / zrušené soubory
Toto nastavení ovlivní zobrazování výsledků vyhledávání. Každý soubor, který už byl stažen nebo byl stahován a zrušen bude ve výsledcích vyhledávání zobrazen zeleně. Také bude k výsledkům přidán nový sloupec který zobrazí, jestli byl soubor stažen nebo zrušen. Užitečné pro sledování podobných souborů. Toto funguje i když soubor už není sdílený nebo byl přesunut do jiné složky.
Zrušené soubory jsou ukládány do souboru cancelled.met a již stažené soubory do souboru known.met v instalační složce eMule.

Přehrávač videa
Pokud je toto pole prázdné, eMule pužije výchozí přehrávač médií asociovaný s typem souboru při ukázce videosouboru. Pokud je zde zapsaná cesta k jinému přehrávači, bude použit tento namísto výchozího. Většina přehrávačů potřebuje vytvořit dočasné soubory protože si neumějí dobře poradit s dírami v dočasných souborech eMule. Pokud je použit výchozí přehrávač, políčko Vytvořit záložní soubor pro přehrávání by mělo být zaškrtnuto. Video přehrávač který dočasné soubory nepotřebuje je VLC - VideoLAN Client který by měl být používán k náhledům souborů z eMule namísto výchozího přehrávače. Pro více informací viz také Náhledy souborů.

Platí pro verzi: .46a +
Poslední aktualizace: 2005-05-26 by Monk


Last Update: 06.08.2006 16:27
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy