NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Bezpečnost HelpNAV

IP-Filtr
IP-Filtry mají za úkol zabránit v připojení k ostatním klientům a od nich. Věechny rozsahy IP adres zadané v souboru ipfilter.dat se nemohou připojit k eMule a ta se nemůže připojit k nim. Tento soubor může být upravován tlačítkem Upravit a je uložen v adresáři s eMule. Pro více informací o filtrování IP viz článek IP Filtry v sekci FAQ. Aby se projevily změny, eMule musí znovunačíst soubor ipfilter.dat.

o Filterlevel
Každá položka v souboru ipfilter.dat má přidělenu přístupovou hodnotu. Tato hodnota oznamuje jak důvěryhodná daná položka je. Vysoké hodnoty (ve výchozím nastavení 128 a více) jsou považovány za bezpečné zatímco nižší hodnoty budou zablokovány. Filterlevel určuje hranici pro blokování. Každá položka, která má nižší hodnotu než je stanovena bude blokována. Výchozí hodnota by neměla být měněna.

o Filtrovat i servery
Pravidla v IP-Filtru jsou většinou uplatňována jen vůči ostatním klientům. Toto nastavení rozšíří filtrování i na servery.

o Aktualizovat z URL
Zadání adresy k souboru s filtrem a stisknutí tlačítka Načíst přidá nalezené IP adresy do souboru ipfilter.dat. Viz článek IP Filr pro více informací a odkazy.

Zprávy
Nežádoucí zprávy mohou být filtrovány jejich zadáním do tohoto pole. Pokud se text zprávy shoduje se zadaným, zpráva nebude zobrazena. Může být zadáno i více zpráv s použitím znaku | jako oddělovače.

o Přijímat pouze od přátel
Budou přijímány jen zprávy od uživatelů přidaných do Seznamu přátel. Ostatní zprávy budou zablokovány.

o Přijímat pouze od platných klientů
Toto nastavení dovolí přijímat zprávy pouze od platných klientů, kteří se nezdají být podvržení. Tato volba by měla být zapnuta.

o Vylepšený Spam filtr
Vylepšený spam filtr zkontroluje každou příchozí zprávu. Pokud je splněna jakákoli z následujících podmínek, odesilatel zprávy bude ignorován. Ignorování bude trvat do vypnutí eMule.

> Při prvním kontaktu je poslána webová adresa nebo URL
> Uživatel již poslal 5 zpráv bez bez obdržení odpovědi.

Uživatelé v seznamu přátel nikdy nebudou označeni jako spammeři.

Komentář
Tato funkce funguje podobně jako zprávy ale týká se komentářů souborů.

Poznámka:
Komentáře souborů mají pomoci uživatelům ohodnotit jeho kvalitu. Nejsou určeny k diskuzím na jakékoli téma nebo k inzerci. Zadávejte prosím užitečné komentáře.

Různé
o Použít zabezpečenou identifikaci.
Je doporučeno použít zabezpečenou identifikaci uživatele.

o Spustit eMule jako neoprávněný uživatel
Tato volba je dostupná pouze ve Windows série NT (2k, XP, 2003) a dovoluje eMule těžit z lepšího zabezpečení těchto systémů.
Většinou je uživatel na svém počítači přihlášen jako Administrátor. Tento uživatelský účet umožňuje jemu a všem spuštěným programům plnou kontrolu nad systémem. V tomto případě se také naplno projeví účinek veškerých škodlivých programů.
Spuštění eMule jako neprivilegovaný uživatel vytvoří vlastní uživatelské konto nazvané emule_secure a nastaví přístup ke všem potřebným složkám (instalační adresář, dočasná a příchozí složka). Jinak je toto konto velice omezené a zabraňuje přístupu k ostatním částem systému. eMule nastartuje pod tímto účtem, což zajišťuje že všechny případné škodlivé kódy nebude mít na systému žádná práva a nebude tedy moci způsobit žádné škody. Toto je preventivní opatření pro případ že je nalezen nějaký škodlivý kód který by mohl být nebezpečný.

Poznámky:
o eMule se stará o přístup ke svým souborům. Větší bezpečnosti se dá dosáhnout úmyslným omezením) přístupu k jiným složkám nebo celým diskům. Omezení přístupu je možné pouze s NTFS, ne s FAT.
o Oddělený účet poskytuje v moderních operačních systémech mnoho kontrolních mechanismů jako diskové kvóty atd...
o Chyba ve Windows XP zabraňuje použití vizuálních stylů když je eMule spuštěna v tomto módu. GUI bude vypadat jako standartní Win98. WinXP Service Pack 2 tento problém řeší.
o Toto nastavení neposkytne žádnou anonymitu v síti ale systém, na kterém eMule běží, bude díky němu odolnější před případnými útoky zvenku.

Platí pro verzi: .42f +
Poslední aktualizace: 2005-05-27 by Monk

Český překlad BlackPAW


Last Update: 06.08.2006 16:27
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy