NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 




Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Proxy HelpNAV

Proxy server je dedikovaný počítač který přeposílá provoz připojeného uživatele na jeho cílovou adresu a naopak. Proxy servery jsou většinou používány ze 4 různých důvodů:

> Firewall
Proxy servery mohou být nastaveny tak, aby povolily provoz jen na určitých portech, protokolech a adresách.
> Router
Často používán pro souběžné připojení několika počítačů v LAN k internetu.
> Content cache (Cache obsahu)
Některé volně přístupné proxy servery nepřeposílají na cílovou adresu žádné uživatelsky specifické údaje, jako IP adresu, referrer atd... Jediný počítač který bude z cíle vidět bude proxy server.
Proxy servery volně přístupné na internetu nejsou příliš vhodné pro provoz eMule. Většina jsou pomalé, nestabilní a pravděpodobně zabrání eMule v jakémkoli připojení. Používání těchto serverů vede k podstatnému snížení výkonu. Místní proxy servery neposkytují žádnou anonymitu.

Pokud je eMule používána na počítači stíněném proxy serverem, je nutné ji správně nastavit. Špatné nastavení způsobí nemožnost se připojit.

Důležité:
Nastavujte použití proxy serveru jen pokud jste si jisti že jej používáte a můžete poskytnout správné údaje. Proxy servery jsou jen zřídka používány u domácích PC a uživatelům mimo LAN neposkytují žádnou výhodu. Hardwarové routery nebo modemy nejsou proxy servery.

Obecné

o Zapnout
Zapne podporu proxy serveru.

o Typ Proxy
Existuje víc typů proxy serverů. Aby se eMule mohla připojit přes proxy, musí mít informaci o jeho typu.

>

SOCKS v4 / v4a
SOCKS proxy servery poskytují aplikačně nezávislý protokol pro spojení dvou počítačů bez možnosti přímého spojení přes IP adresu. Servery v4 a v4a jsou schopny spojovat pouze TCP protokol. Pokud je použit tento typ, musí být zaškrtnuto políčko Vypnout v Nastavení -> Připojení -> UDP port.

> SOCKS v5
Platí stejná omezení jako pro SOCKS v4 / v4a.
> HTTP 1.1
Používá pro připojení Hypertext Transfer Protocol v1.1. Podobně jako SOCKS v4 tento typ nepodporuje UDP protokol, takže platí pokyny výše.
HTTP proxy servery většinou neumějí otevřít porty pro naslouchání. Při použití tohoto typu nebude možné získat vysoké ID.

o Proxy Host
Zadejte adresu proxy serveru.

o Proxy Port
Zadejte port pro připojení k proxy. Většina jich používá port 1080.

Autentifikace
Některé proxy servery potřebují uživatelské jméno a heslo pro povolení připojení. V takovém případě musí být povolena autentifikace a je potřeba zadat platné údaje.

Automatické připojení k serveru bez proxy.
Zaškrtnutí této volby obejde nastavení proxy při automatickém připojování k serverům.

Platí pro verzi: .28a +
Poslední aktualizace: 2003-11-30 , Monk
Český překlad BlackPAW


Last Update: 06.08.2006 16:27
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy