NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Zobrazení HelpNAV

o Styl ukazatele průběhu (progress baru)
Posuvník ovlivňuje viditelnost 3D efektu stínování na Pruhových ukazatelech stavu.

o Zpoždění zobrazení bublinové nápovědy (v sekundách)
Pokud umístíte ukazatel myši nad download, objeví se malý rámeček s informacemi o tomto downloadu. Toto nastavení ovlivňuje prodlevu mezi nájezdem myši a zobrazením nápovědy.

o Minimalizovat do oznamovací oblasti (System tray)
Pokud je tato volba zaškrtnuta, eMule se neminimalizuje do panelu nástrojů ale do oznamovací oblasti (system tray).

o Rozbalení downloadu dvojklikem
Toto nastavení přepíná, jestli bude download rozbalovat seznam zdrojů jedním kliknutím nebo dvojklikem.

o Oznamovat soubory s komentářem/hodnocením ikonkou
Ukazuje -ikonu (komentář, kladné hodnocení), -ikonu (záporné hodnocení) pro downloady v seznamu přenášených souborů.

o Ukazovat procento dokončení souboru v pruhovém ukazateli stavu (progress bar)
% dokončenosti souboru bude zobrazeno ve status baru u každého downloadu.

o Ukazovat přenosové rychlosti v titulku.
Ukazuje aktuální rychlost up- a downloadu v horní liště okna programu.

o Ukazovat informace o downloadech na záložkách kategorií
Zobrazí dvě hodnoty (x/y) hned za jméno kategorie. První hodnota (x) je počet právě aktivních (stahovaných) souborů a druhá (y) celkový počet souborů v této kategorii.

o Automaticky vyčistit dokončené downloady
eMule ukazuje dostahované soubory se zeleným progress barem. Tato funkce je automaticky odstraní.

o Ukazovat v okně přenosů přídavnou lištu
V okně přenosů se objeví nové ikony. Umožňují rychlé přepínání mezi různými způsoby zobrazení.
Rozdělené zobrazení. Ukazuje všechny soubory v seznamu downloadů a seznam uploadujících klientů.
Ukazuje pouze soubory v seznamu downloadů
Ukazuje právě uploadované soubory.
Ukázat právě stahované soubory.
Ukázat frontu na soubory pro upload
Zobrazí všechny známé klienty.

Šetření výkonu procesoru a paměti

o Zakázat seznam známých klientů
eMule vytváří seznam všech klientů, ke kterým je připojena. Pro šetření pamětí je možno tuto činnost vypnout. Udělejte to na systémech s malým množstvím paměti.

o Zakázat zobrazení fronty
Podobně jako seznam známých klientů i seznam klientů ve frontě vyžaduje systémové prostředky. Zakažte ho pro šetření.

o Neaktualizovat frontu v reálném čase
Informace zobrazované v seznamu klientů ve frontě budou aktualizovány mnohem méně často což uštří čas procesoru.

o Nepřekreslovat statistické grafy pří změně velikosti
eMule může na chvíli ztuhnout když je změněna velikost okna. To je způsobeno překreslováním grafů pomocí uložených dat. Pokud je tato volba zaškrtnuta, grafy nebudou překresleny.

Vyberte písmo
Toto tlačítko otevře dialog pro výběr písma, stylu a barvy textu zobrazeného v oknech server, zprávy a IRC.

Automatické dokončování (funkce historie)
Historie ukládá všechny uživatelské vstupy z polí pro zadání textu, jako jsou pole vyhledávání, pole pro zadání Ip pro bootstrap Kademlie, pole adresy pro aktualizaci serverů, a adresa pro aktualizaci IP filtru. Nabízí dokončovat právě zadávaný text, pokud v uložených ře řetězcích najde nějaký vhodný.
Zatržení volby tuto funkci vypne a tlačítko Vymazat historii smaže všechny uložené řetězce.

Applies to Version: .46a +
Last Update: 2005-05-26, Monk


Last Update: 06.08.2006 16:26
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy