Laatste versie: 0.49b
 Deutsch English Franšais Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads


Uitgebreide Instellingen HelpNAV

Max. nieuwe verbindingen per 5 sec.
Dit is het aantal nieuwe verbindingen die eMule opent gedurende 5 seconden. Standaard is 20.

Belangrijk:
> Rommelen met deze instelling kan systemen laten crashen, routers laten hangen en de mogelijkheid verhinderen het internet op te kunnen. Ook Up-en Download kunnen lijden onder verkeerde instellingen hier.
> U kan deze instelling ietwat verhogen wanneer u eMule met een breedband aansluiting zoals Tx of LAN heeft.


Ontvang eD2k Links automatisch alleen als eMule is gestart

eMule wordt automatisch gestart wanneer u klikt op één van de speciale weblinks in uw browser. Deze optie verhindert dit gedrag.


Gebruik Krediet Systeem (Beloon Verzenders)

Zie het hoofdstuk Credit Systeem voor meer informatie eerst. Het wordt ten sterkste aangeraden om het Krediet Systeem aan te laten staan omdat het leechers af zal schrikken het netwerk te schaden.
De redenen voor deze optie zijn:
> Releasers kunnen er nu voor zorgen dat geen ander bestand voorrang krijgt ten opzichte van hun eigen uitgebrachte bestanden door het uit zetten van deze optie.
> Een gemengd netwerk zal beter bestand zijn tegen mogelijk misbruik van één systeem.
> De balans tussen zeldzame en populaire bestanden zal toenemen.


Filter altijd op slechte IP's

Bronnen met adressen in de private IP klasse A (10.0.0.0 - 10.255.255.255), B (172.16.0.0 - 172.31.255.255), C (192.168.0.0 - 192.168.255.255), local host (127.0.0.0 to 127.255.255.254) en alle IP adressen die beginnen met nul (0.x.x.x) zijn niet geldig op het internet. Zulke bronnen die worden ontvangen bij client naar client bron uitwisseling of door servers vervallen wanneer dit filter aan staat.

Noot:
Gebruik van eMule in een lokaal netwerk (LAN) vereist de optie om deze functie uit te kunnen zetten, zoniet dan zal eMule geen bronnen kunnen vinden in dit netwerk.


Toon meer opties (Uitgebreide Algemene opties)

Deze optie activeert nog meer functies in eMule die normaal gesproken niet nodig zijn voor eMule om deze te kunnen gebruiken.

o Toon Meta Data
Dit is een opdracht in het rechter muisklik menu van een download in het Overdrachten scherm. Het laat aanvullende informatie zien die voor een bestand is opgegeven, bijvoorbeeld mp3 ID tag of auteur, Jaar etc..

o Bronnen Afhandeling (A4AF)
eMule gebruikt maar één wachtrij plaats per willekeurig welke andere client. Het is niet mogelijk een andere client om twee wachtrij plekken tegelijkertijd te vragen. Stel dat een andere client bronnen voor meerdere downloads zou bieden, dan zal er maar één een QR waarde krijgen, terwijl bij de anderen het commentaar Vroeg om een ander Bestand in de bron status te zien geven.
Handmatige bron behandeling bepaalt welke download de QR krijgt van de bronnen. Er zijn drie functies om de bronnen over de downloads te verdelen:

Verplaats nu Alle Bronnen Naar dit bestand
Dit is een éénmalige zet om bronnen met het Asked for another file kenmerk naar een download te verplaatsen. Alle bronnen van deze download die eerder nog deze aantekening hadden krijgen nu een QR toegewezen. Daardoor krijgen de downloads waarvan de bron status werd geruild nu een A4AF bron.

Verplaats Alle Bronnen naar willekeurige bestanden
Wanneer een download niet zo belangrijk is op het moment, zal deze functie proberen om haar bronnen aan andere bestanden toe te wijzen mits mogelijk.

Verplaats Automatisch Alle (A4AF) bronnen naar dit bestand
Net als Verplaats Alle Bronnen naar dit Bestand, zal deze functie er voor zorgen dat alle bronnen voor deze download de voorkeur genieten bij het vragen van QR.

o Toon aantal Vroeg om een ander Bestand bronnen als +xx bij elke download
Geeft het aantal A4AF bronnen voor elke download aan in de overdrachts lijst.


Controleer Schijfruimte (min. vrije schijfruimte [MB])

De grootte van eMule's tijdelijke download bestanden neemt dynamisch toe bij aanvragen. De Controleer Schijfruimte optie waarborgt dat de huidige downloads volledig en compleet gedownload kunnen worden. Downloads die te groot zijn voor de huidige schijfruimte zullen gepauseerd worden zodat andere downloads voltooid kunnen worden.
Wanneer u een waarde opgeeft voor de min. vrije schijfruimte, verandert eMule's gedrag. Nu zullen alle bestanden gedownload worden totdat de schrijfruimte limiet wordt bereikt.
Wanneer vrije schijfruimte toeneemt zullen de gepauseerde bestanden automatisch hervatten.

Hostnaam voor eigen eD2k Links
In het hoofdmenu voor gedeelde bestanden kunnen eD2k links met het huidige IP adres als bron gemaakt worden. Het invullen van een host naam in dit veld stelt u in staat om zulke links met de host naam in plaats van het IP adres.Het voordeel van een dergelijke link is dat het geldig blijft wanneer u van IP adres mocht veranderen.
Voor meer informatie over dynamische host namen, zie het Webinterface hoofdstuk.


Sla logs op naar schijf

De resultaten van de twee log schermen van het Servers menu - Log en Debug - kunnen opgeslagen worden naar schijf door hun respectievelijke opties aan te zetten. Ze zullen als eMule.log of eMule_Debug.log in eMule's installatie map opgeslagen worden.


Uitgebreid
(met extra programma informatie)
Wanneer de Uitgebreid modus aan gezet wordt, verschijnt er een extra Debug menu in het Servers scherm. De afgebeelde informatie is alleen voor ontwikkeling en er wordt geen verdere ondersteuning gegeven hier voor. Deze optie veroorzaakt een hogere CPU en geheugen belasting. Niet aanbevolen bij normaal gebruik.


Veilig het .met / .dat bestand wegschrijven

Bij nieuwere besturingssystemen die NTFS gebruiken als bestands systeem is er doorgaans geen noodzaak om deze optie aan te zetten. Mochten downloads bij herhaling en in soortgelijke omstandigheden verdwijnen bij systeem crashes of wanneer eMule sluit, dan zou de veilige modus geprobeerd moeten worden.
Afhankelijk van welke hardware er gebruikt word, kan deze optie een aanmerkelijke toename in schijf activiteit / systeem belasting veroorzaken of zelfs eMule's afsluit proces verlengen!

o Tijdens het afsluiten
eMule zal extra maatregelen nemen om de .met en .dat bestanden naar schijf veilig te stellen bij het sluiten van de applicatie. Dit proces kan de benodigde tijd voor het afsluiten verlengen.

o Altijd
De veilige methode zal bij elke schrijf handeling naar deze bestanden toegepast worden.


Verversings interval Server Verbinding

Er zijn gevallen gemeld, waarbij eMule de server verbinding verliest op regelmatige tijden wanneer een besturingssysteem achter een router of netwerk configuraties die NAT - Network Address Translation gebruiken.
Routers hebben vaak een time out voor deze NAT verbindingen, waarna de router de verbinding als verbroken verklaart en deze sluit. Wanneer dit gebeurt en eMule de server verbinding probeert te controleren, is er een volledige nieuwe verbinding nodig omdat de oude door de router verwijderd was.
Mocht deze kwestie gebeuren, zoek dan naar de NAT time out in de router instellingen en zet deze op een klein beetje lagere waarde in het Server Connectie Verversings Interval veld. Een waarde van 0 betekent dat eMule het regelt en er gewoonlijk geen noodzaak is om dit te veranderen!
Rommel niet met de instellingen wanneer u geen router heeft of een meer complexe netwerk configuratie. Het kan er voor zorgen dat u van de servers gebanned wordt als de waarde te laag is..


Upload Speed Sense (USS)
USS is een functie om de ping tijden van de verbinding te controleren en automatisch eMule's upload bij te stellen aan de hand van de ping tijd. Dit zorgt er voor dat de verbinding nooit dicht slibt, en zal proberen het surfen en online gamen soepel te blijven laten werken. Het is aanbevolen om de standaard instellingen te houden.

o Zoek automatisch limiet voor beste verzendingssnelheid
Activeert USS

o Laagst toegestane verzendingssnelheid
Dit is de minimum upload die USS aan moet houden. Aanbevolen wordt tenminste 50% van uw upload capaciteit.

o Ping Tolerantie (% van laagste ping)
Een aanvankelijke gemiddelde ping tijd wordt vastgesteld voor de verbinding wanneer eMule start. USS zal niet toe laten dat de ping tijd groter wordt voor de begin ping tijden maal de ingevulde vermeerderings factor, bijvoorbeeld een begin ping tijd van 50 ms en 800 % ping tolerantie zal resulteren in een maximum pingtijd van 400 ms.

o Opgaande / neergaande vertraging
Deze twee waarden beschrijven hoe snel de upload limiet wordt bijgesteld om binnen de ping tolerantie te blijven. Verkeerde instellingen opgeven zullen de verbinding doen ineenstorten. Hou deze op standaard!

o Maximum aantal pings
Stelt het aantal pings in dat nodig is om de gemiddelde response tijd te berekenen.

Bestandsbuffer grootte
Sommige systemen vertonen "horten en stoten" wanneer eMule haar bestands buffers leegt. Het verlagen van de buffer grootte kan helpen in dit geval, maar zal in een hogere schijf activiteit resulteren door eMule omdat er vaker data naar schijf wordt weggeschreven. De buffer grootte te hoog zetten kan eMule's prestaties drastisch verminderen.
Het vergroten van de buffer zal de schijf activiteit verminderen, maar geeft een hogere kans op data verlies mochten zich problemen voor doen.


Wachtrij Grootte

Om het Credit Systeem in eMule goed te laten functioneren is de wachtrij grootte erg belangrijk. Wanneer een client een volle wachtrij heeft, kan een andere client met een hoge wachtrij credit waardering geen kans krijgen om de wachtrij binnen te komen om die uit te geven. Dus hoe langer de wachtrij is, des te beter en soepeler het credit systeem werkt. Clients met hoge Credits zullen in lange wachtrijen sneller vooruit komen om hun deel te krijgen. Ook wachttijden voor de rij worden niet bekort door opnieuw verbinden door een IP adres wisseling of iets dergelijks. De tijd totdat men weer verbonden is mag niet langer als één uur duren of de wachtrij positie zal verloren gaan.

Belangrijk:
Een lange wachtrij resulteert niet in een grote overhead om deze te onderhouden. Noch het aantal verbindingen, noch de overhead aan verbindingen zullen groter worden. Grotere wachtrijen kunnen wel meer geheugen verbruiken.

Is van toepassing op versie: .42a en later
Edited: 2004-08-03 by Beefhart


Last Update: 31.08.2004 8:00
FAQ
Algemene Informatie
De Voorkeuren
 
  Algemeen
Display
Verbinding
Proxy
Server
Mappen
Bestanden
Berichten
Statistieken
IRC
Planner
Web Server
Veiligheid
Uitgebreide Instellingen
Preferences.ini
Ports, Firewalls, Routers
Servers
Kenmerken van eMule
Probleem Oplossing
  Beginners Gids
Netwerk Gids
Tools


Privacy Policy