NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Rozszerzone HelpNAV

Liczba nowych połączeń na 5sek
Jest to limit połączeń które eMule może otworzyć w ciągu 5 sekund. Domyślnie jest ich 20.

Ważne:
> Złe ustawienie tej wartości może spowodować niebieski ekran, zawieszanie routerów i niemożność korzystania z sieci. Może ucierpieć na tym również transfer.
> Możesz nieznacznie podnieść tę wartość gdy używasz szybkich łączy jak Tx lub LAN.


Max. Half Open Connections
Ta opcja staje się potrzebna w przypadku blokowania połączeń przez SP2 dla Windows XP. To uaktualnienie zezwala na jedynie 10 w połowie otwartych połączeń, resztę umieszczając w kolejce przez co są wykonywane o wiele wolniej. To prowadzi do przedawnień i innych niechcianych skutków ubocznych.
Jeśli eMule działa na XP SP2 nie ustawiaj wartości wyższej niż 9. Mimo że istnieją patche by zwiększyć tę wbudowaną wartość w XP, nie jest zalecana zmiana krytycznych części systemu. Jedynym efektem tego jest to, że eMule uzyskuje źródła trochę wolniej tuż po starcie. Po odnalezieniu źródeł nie będzie to miało większego wpływu.
Na innych systemach jak Windows 2000 lub Windows 98/ME ustaw tę wartość na 50.


Przejmuj linki eD2k tylko podczas działania

Ta opcja spowoduje przydzielenie linków eD2k do eMule tylko podczas pracy programu. Po jego zamknięciu wszelkie skojarzenia zostaną usunięte co pozwoli na nieprzerwaną pracę innych klientów sieci eD2k.


Otwieraj i zamykaj porty w wewnętrznym firewallu WinXP podczas uruchamiania/zamykania eMule

eMule może automatycznie otworzyć potrzebne porty we wbudowanym firewallu Windows XP. Ta opcja zwiększy bezpieczeństwo zamykając je przy wyjściu z programu i otwierając je jedynie przy jego starcie. Jest ona dostępna tylko dla systemów Windows XP i jedynie dla wbudowanego firewalla, nie dla innych programów tego typu. Nie działa poprawnie na obecnych systemach Win XP SP2 RC.


Użyj systemu kredytów (Nagradzaj wysyłających dane)

Zobacz rozdział System Kredytów by dowiedzieć się czegoś o nim na początek. Zalecane jest pozostawienie System Kredytów aktywnym, ponieważ powstrzymuje on pobierających pliki bez ich udostępniania (ang. leechers) od spowodowania szkód w sieci.

Powody wprowadzenia tej opcji to:
> Ci którzy wprowadzają nowe pliki do sieci mogą być pewni, że inne pliki które udostępniają nie będą miały przed nimi pierwszeństwa dzięki wyłączeniu tej opcji
> Zróżnicowana sieć lepiej oprze się możliwym atakom z jednego systemu
> Zwiększy się równowaga między rzadkimi i popularnymi plikami


Filter server and client LAN IPs

Źródła z adresami IP z prywatnych zakresów klasy A (10.0.0.0 - 10.255.255.255), B (172.16.0.0 - 172.31.255.255), C (192.168.0.0 - 192.168.255.255), adres lokalny (127.0.0.0 - 127.255.255.254) i wszystkie IP zaczynające się od zera (0.x.x.x) nie są poprawne w sieci Internet. Takie źródła otrzymane przez wymianę informacji o znanych źródłach pomiędzy klientami lub z serwera są odrzucane gdy ten filtr jest włączony.

Uwaga:
Jeśli jesteś w sieci lokalnej (LAN) ta opcja powinna pozostać wyłączona, w przeciwnym razie eMule nie będzie w stanie znaleźć źródeł w tej sieci.


Pokaż więcej kontrolek - tryb zaawansowany

Ta opcja aktywuje więcej funkcji w eMule, które zwykle nie są potrzebne zwykłemu użytkownikowi.

o Pokaż dane meta
Jest to polecenie wywoływane z menu kontekstowego pliku w oknie Transfer. Pokazuje dodatkowe informacje które mogą być wprowadzone dla tego pliku np. mp3 ID tag lub autor, rok itp.

o Zarządzanie źródłami (A4AF)
Zobacz sekcję Zarządzanie źródłami rozdziału Możliwości by zdobyć informacje o tej opcji.


Wyłącz sprawdzanie A4AF - oszczędza procesor
Jeśli ta opcja zostanie włączona, tylko kiedy pobieranie pliku zostaje anulowane potencjalne źródła A4AF będą rozprowadzane do innych plików zależnie od ich priorytetów. Zobacz sekcję Zarządzanie źródłami rozdziału Możliwości.


Create new part files as 'sparse' (NTFS only)
Na dysk zostaną zapisane jedynie znaczące dane, pomijając miejsca wypełnione zerami. Zmniejsza to rozmiar pobieranego pliku na dysku.


Sprawdź miejsce na dysku (Min. wolne miejsce [MB])

Rozmiar tymczasowych plików eMule używanych przy pobieraniu zwiększa się dynamicznie w razie potrzeb. Ta opcja pozwala upewnić się, że aktualnie pobierane pliki zmieszczą się na dysku. Te na które nie wystarczy miejsca zostaną wstrzymane by inne mogły być pobrane w całości.
Jeśli wprowadzisz wartość w Min. wolne miejsce na dysku zachowanie eMule się zmieni. Wszystkie pliki będą pobierane aż zostanie osiągnięty podany limit.
Gdy znów zwolni się miejsce wstrzymane pliki automatycznie powrócą do pobierania.


Nazwa hosta dla własnych linków eD2k

W zakładce udostępnianych plików mogą być tworzone linki eD2k do plików z własnym adresem IP jako źródło. Wprowadzając nazwę hosta w to pole, adres IP zostanie zamieniony na nią. Przewagą takiego linku jest to, że jest poprawny nawet jeśli zmieni się numer IP.
By zdobyć więcej informacji o dynamicznych nazwach hosta zobacz rozdział Serwer WWW.


Wyłącz pobieranie z PeerCache
PeerCache jest systemem który buforuje pobierane pliki w całkowicie anonimowy sposób na poziomie ISP (dostawcy Internetu). To zmniejsza ruch z którym musi poradzić sobie ISP dzięki buforowaniu części plików we własnym systemie, jednocześnie zapewniając szybszy transfer dla użytkowników. ISP musi wspierać tę możliwość żeby opcja była efektywna.


Zapisz log na dysk

Wyjście dwóch okienek logowania zakładki Serwer - Log i Debug - może być zapisane na dysk do plików eMule.log lub eMule-Debug.log w folderze instalacji eMule.


Opisowo
(dodatkowe informacje od programu)
Jeśli włączony jest opisowy tryb, zostanie utworzona dodatkowa zakładka Debug w oknie Serwer. Informacje te przeznaczone są jedynie dla dalszego rozwoju i żadne dodatkowe informacje o nich nie będą udzielane. Ta opcja powoduje dodatkowe obciążenie procesora i pamięci. Nie jest zalecana do zwykłego użytkowania.
Poziom logowania decyduje o tym które informacje będą wyświetlane. Piąty poziom oznacza wszystkie, natomiast pierwszy tylko najważniejsze. Jeśli chcesz poznać znaczenie tych wiadomości zajrzyj w kod źródłowy eMule ;)


Bezpieczny zapis plików .met/.dat

Na nowocześniejszych systemach używających systemu plików NTFS zwykle nie ma potrzeby używania tej opcji. Jeśli często się zdarza, że pliki tracone są po awariach lub zamknięciu eMule, można użyć bezpieczniejszego trybu zapisywania.
Zależnie od używanego sprzętu, ta opcja może znacznie zwiększyć aktywność dysku / obciążenie systemu lub wydłużyć czas zamykania eMule!

o Przy wyłączeniu
eMule użyje bezpieczniejszych środków by zapisać pliki .met i .dat na dysk przy zamykaniu programu.

o Zawsze
Środki bezpieczeństwa zostają zachowane zawsze przy zapisywaniu tych plików.


Interwał odświeżania połączenia z serwerem (min)

Zostały zgłoszone przypadki, że eMule traci połączenie z serwerem w regularnych odstępach czasu gdy znajduje się za routerem lub w sieci używającej NAT - Network Address Translation.
Routery często mają limit czasu połączenia po których uważają je za martwe i zamykają je. Gdy tak się stanie eMule próbuje przywrócić połączenie z serwerem i zupełnie nowe połączenie musi zostać utworzone, ponieważ router usunął stare.
Jeśli to Ci się zdarza, sprawdź limit czasu połączenia (timeout) w sesji NAT w konfiguracji routera i wprowadź wartość niewiele niższą w okno Interwał odświeżania połączenia z serwerem. Wartość 0 oznacza, że eMule sam ją wyznacza i zwykle nie ma potrzeby jej zmieniać!
Nie zmieniaj tej wartości, chyba że masz router lub bardziej skomplikowane ustawienia sieci. Zbyt niska wartość może spowodować zabanowanie Cię na serwerze.


Wysyłanie SpeedSense (USS - Upload Speed Sense)
USS jest funkcją monitorującą czas opóźnienia (ping) dla połączenia by automatycznie ustawić limit wysyłania zależnie od jego wartości. To zapewnia, że łącze nie będzie zapchane i umożliwi płynne serfowanie po Internecie. Zalecane jest pozostawienie domyślnych wartości.

o Znajdź najlepszą prędkość wysyłania automatycznie
Aktywuje USS

o Najniższa dozwolona prędkość wysyłania
Jest to minimum jakie musi zachować USS. Zalecane jest 50% możliwości łącza.

o Tolerancja pinga (% najniższego)
Początkowa wartość jest ustalana przy starcie programu. USS nie pozwoli na opóźnienie większe niż ta wartość razy wprowadzony mnożnik, np. ping 50 ms i 800% tolerancji w wyniku da maksymalną wartość opóźnienia równą 400 ms.

o Odchylenie pinga (ms)
Zamiast wyliczać tolerancję ping przez modyfikator procentowy można wprowadzić wartość w milisekundach. Zobacz następną opcję.

o Metoda obliczania odchylenia
Pozwala wybrać metodę obliczania maksymalnego opóźnienia. Używany jest albo modyfikator procentowy albo wartość w milisekundach.

o Spowolnienie w górę / w dół
Te wartości decydują o tym jak szybko limit wysyłania jest zmieniany by zachować żądane opóźnienie. Złe ustawienie spowoduje zawalenie łącza. Zachowaj domyślne wartości!

o Największa ilość pingów - średnia
Ustala liczbę pingów potrzebnych do obliczenia średniego czasu odpowiedzi.


Rozmiar bufora plików

Niektóre systemy mogą się "wieszać" gdy eMule opróżnia bufor plików na dysk. Zmniejszenie jego rozmiaru może pomóc w tym przypadku lecz skutkiem ubocznym będzie zwiększona jego aktywność z powodu częstszego zapisywania danych. Ustawienie zbyt małego bufora może skutkować zmniejszeniem wydajności programu.
Zwiększając rozmiar bufora zmniejszy się aktywność dysku lecz ryzykiem jest większa utrata danych w przypadku problemu.


Rozmiar kolejki

Żeby System Kredytów działał jak należy bardzo ważny jest rozmiar kolejki. Jeśli któryś klient ma pełną kolejkę (queue full), inny klient z dużą ilością kredytów nie będzie miał szans na wejście do niej by wydać kredyty. Z tego wynika, że im większa jest kolejka, tym lepiej działa system kredytów. Klienci którzy mają ich więcej będą przechodzić ją wystarczająco szybko by pobrać żądany plik. Czas oczekiwania w kolejce nie zmniejsza się w przypadku ponownego podłączenia z powodu zmiany IP itp. Czas ponownego podłączenia nie może przekroczyć godziny, w przeciwnym razie pozycja w kolejce zostanie stracona.

Ważne:
Większa kolejka nie powoduje zwiększenia narzutu przepustowości by ją obsłużyć. To samo dotyczy liczby połączeń lub obciążenia łącza. Większa kolejka może spowodować większe zużycie pamięci.

Applies to version: .44d +
By Monk, last update on 2005-03-30 by terefere


Last Update: 30.03.2005 19:34
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
 
  Ogólne
Wyświetl
Parametry Łącza
Proxy
Serwer
Foldery
Pliki
Powiadomienia
Statystyki
IRC
Scheduler
Serwer WWW
Bezpieczeństwo
Rozszerzone
Preferences.ini
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy