NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Preferences.ini HelpNAV

Wszystkie ustawienia eMule zapisane są w pliku preferences.ini. Najważniejsze z nich dostępne są na zakładce Ustawienia, lecz mamy dostęp do ich większej liczby przez edycję tego właśnie pliku. Praca z plikami *.ini jest raczej dla zaawansowanych użytkowników, ponieważ niepoprawne wpisy mogą spowodować niewłaściwe zachowanie programu. Jeśli wpis nie istnieje musi zostać dodany ręcznie we właściwej sekcji pliku. Nie zapomnij zamknąć eMule przed edycją.
Domyślne wpisy zostały podane na początku każdego opisu.

Uwaga co do Unicode i Notatnika Windows.
Jeśli nick w eMule lub IRC zawiera znaki w formacie Unicode i plik preferences.ini jest edytowany w Notatniku, zapisze on cały plik w formacie Unicode czyniąc go nieprzydatnym dla eMule. Nie zapomnij zmienić kodowania na ANSI w dialogu "Zapisz jako" by uniknąć tego efektu.

Sekcja: [emule]
o TxtEditor=notepad.exe
Domyślny program do edycji plików usługi Serwer WWW i IPFilter.dat może być wprowadzony tutaj. Wpisz pełną ścieżkę jeśli nie masz zamiaru używać domyślnego Notatnika.
o DateTimeFormat=%A, %x, %X
Ten wpis definiuje jak wyświetlany jest format daty i czasu w eMule. Zobacz ten artykuł msn by dowiedzieć się o wszystkich możliwych formatach.
o MaxLogBuff=64 / 128 (v0.30a+)
Definiuje ile pamięci używa eMule by wyświetlić logi. Dla Windows 98 / ME zarezerwowane jest domyślnie 64 kB, dla Win 2k/XP 128 kB. Dla Win98/ME bufor nie może być większy niż 64 kB. Logi są zapisywane w sposób ciągły, tzn. jeśli bufor zostanie zapełniony, starsze wpisy są usuwane gdy pojawiają się nowe (FIFO). W wersji 0.29 ten wpis nosił nazwę MaxLogMessages.
o MaxChatHistoryLines=100
Definiuje liczbę linii zapisywanych w historii irc / wiadomości. Po osiągnięciu tej wartości najstarsze wiadomości są usuwane gdy pojawiają się nowe (FIFO - First In First Out).
o ExtractMetaData=2/1/0
Kontroluje w jaki sposób metadane są odczytywane z plików. (v0.30a+)
0: wyłączone
1: włączone dla plików MP3 i AVI
2: domyślne, włączone dla plików MP3, AVI, MPEG i innych
o ServerUDPPort=65535

Zwykle lokalny port przeznaczony do zapytań serwera o źródła lub do wyszukiwania plików jest wybierany losowo (zobacz ten topic #6). Jeśli eMule jest używany na komputerze w bardziej skomplikowanej sieci, szczególnie z użyciem serwera proxy, możliwe że konieczne będzie wprowadzenie ustalonej wartości lub wyłączenie go całkiem. Wyłączenie tego portu oznacza, że eMule nie będzie w stanie odświeżyć informacji o serwerach z jego listy a także otrzymywać z nich informacji o źródłach lub wykonywać wyszukiwanie globalne. Wyjątkiem od tego jest tylko serwer do którego eMule jest podłączony. Zwykle domyślna wartość tego wpisu nie powinna być zmieniana.
Możliwymi wartościami ServerUDPPort są:

0 wyłączony
1 - 65534 stały lokalny port UDP
65535 losowy port (domyślnie)
o PreviewSmallBlocks=0/1
Ta funkcja powinna być włączona (=1) gdy używasz VLC - VideoLAN Client do podglądu plików. Pozwala podejrzeć pliki gdy zostało pobranych przynajmniej 16 kB danych dla plików .mpeg lub 256 kB danych dla innych plików multimedialnych (.avi, obrazy CD z zawartością multimedialną). By zdobyć więcej informacji zobacz Ustawienia -> Pliki -> Odtwarzacz wideo i topic Podgląd plików. Jeśli masz zamiar włączyć tę opcję, opcja Twórz kopie do podglądu musi być wyłączona w ramce Odtwarzacz wideo.
o RestoreLastMainWndDlg=0/1
Jeśli RestoreLastMainWndDlg=1, eMule zapamięta która zakładka (Kademila, Serwer, Transfer) była aktywna przed zakończeniem pracy programu i przywróci ją przy ponownym uruchomieniu.
o RestoreLastLogPane=0/1
Opcja jest podobna do RestoreLastMainWndDlg, dotyczy jednak zakładek z logami.
o RemoveFilesToBin=1/0
Ta opcja zmienia działanie funkcji Usuń plik z dysku menu kontekstowego zakładki Pliki. Jeśli jest wyłączona (=0), pliki będą usuwane z dysku bez przenoszenie ich do Kosza.
o PreviewCopiedArchives=1/0
Gdy opcja jest wyłączona (=0), eMule użyje nowej metody podglądu która jest szybsza i zużywa mniej miejsca w folderze tymczasowym. Dodatkowe wsparcie dla tej nowej metody jest mile widziane.
o ShowActiveDownloadsBold=0/1
Nazwy plików które są aktualnie pobierane będą pogrubione.
o PreviewOnIconDblClk=0/1
Jeśli opcja Ustawienia -> Wyświetl -> Dwuklik rozwija listę pobierania jest wyłączona, po podwójnym kliknięciu na ikonę pliku zostanie wywołana funkcja Podgląd.
o InternetSecurityZone=Untrusted/Internet/Intranet/Trusted/LocalMachine
Domyślną strefą zabezpieczeń (tych samych używa Internet Explorer) dla plików html ładowanych przez eMule jest "Witryny z ograniczeniami".
o CreateCrashDump=0/1
W przypadku wystąpienia poważnego błędu zostanie utworzony plik ze zrzutem najważniejszych informacji o stanie programu przed jego zakończeniem.
o MiniMule=1/0
Po kliknięciu ikony eMule w tray'u pojawi się małe okienko z informacjami o stanie połączenia. Ustaw tę opcję na 0 by je wyłączyć.
o MiniMuleAutoClose=0/1
Okienko MiniMule zostanie automatycznie zamknięte jeśli kursor wyjdzie poza jego obszar.
o MiniMuleTransparency=<0-100>
Ustala procent przezroczystości okna MiniMule.
o ReBarToolbar=1/0
Jeśli okno eMule jest za małe, pojawi się ikona ">>", po kliknięciu której dostępne są niewidoczne opcje. Przyciski można przenosić i/lub usuwać trzymając klawisze Ctrl+Alt podczas przeciągania. Wszystkie te możliwości zostaną zablokowane jeśli ustawisz tę opcję na 0.
o ShowCopyEd2kLinkCmd=0/1
Opcja ustawiona na 1 zamieni polecenie w menu kontekstowym pliku z "Show eD2K Links" na "Copy eD2K Links"

Sekcja: [Perflog]
o File=D:\Ścieżka\do\pliku\perflog.csv
Jeśli używasz MRTG do wyświetlania statystyk eMule, ten wpis wyznacza plik do którego będą one zapisywane. Zwykle jest on ustawiany przez instalator MuleMRTG i nie ma potrzeby go zmieniać. Jeśli zostanie zmieniony, MuleMRTG musi być przeinstalowany.
o Mode=1
Ustawia tryb próbkowania zbiorów danych. Jeśli używasz MuleMRTG musi być ustawiony na 1.
Applies to version: .45a +
Last update on: 2005-03-30 by terefere

Last Update: 30.03.2005 19:36
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
 
  Ogólne
Wyświetl
Parametry Łącza
Proxy
Serwer
Foldery
Pliki
Powiadomienia
Statystyki
IRC
Scheduler
Serwer WWW
Bezpieczeństwo
Rozszerzone
Preferences.ini
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy