NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

IRC HelpNAV

Serwer
Domyślną i oficjalną siecią IRC jest irc.MindForge.org.

Nick
Wpisz tu swój nick na IRC jeśli chcesz używać innego niż wprowadzony w zakładce Ogólne. Prosimy użyć własnego nicka a nie domyślnego przy wchodzeniu na kanał IRC!

Lista kanałów
o Odtwarzaj dźwięki przy zdarzeniach
Ta funkcja jest znana z klienta mIRC. Może być użyta do odtwarzania plików dźwiękowych, które mogą posiadać inni użytkownicy na kanale. Dźwięki dla IRC muszą być umieszczone w folderze instalacji eMule w podfolderze .\Sounds\IRC. Mogą być użyte tylko pliki *.wav.
Komenda /sound dźwięk.wav odtworzy ten plik lokalnie u wszystkich użytkowników na kanale. Komenda /sound nick dźwięk.wav odtworzy ten plik tylko u wybranego użytkownika.

Ostrzeżenie:
Ta opcja może denerwować innych użytkowników, szczególnie na większych kanałach. Używaj jej ostrożnie lub licz się z wykopaniem z kanału.

o Użyj filtra listy kanałów
Filtr może dotyczyć nazwy kanału lub liczby użytkowników, którzy się na nim znajdują. Lista kanałów będzie zawierała jedynie te, które będą pasowały do podanej nazwy lub będzie na nich więcej użytkowników niż podana wartość.

Wykonaj
o Korzystaj z polecenia wykonaj przy podłączeniu.
Ta opcja pozwala wykonać polecenia zaraz po podłączeniu. Użytecznym może być /join [#NazwaKanalu] (by wejść na kanał) lub /ns identify [hasło] (dla identyfikacji zarejestrowanego nicka). Polecenia można oddzielić znakiem |.

Przykład:
/ns identify [hasło] | /join #emule-polish

Różne opcje
o Podłącz się do kanałów pomocy
eMule automatycznie wejdzie na oficjalne kanały pomocy.

o Dodaj znacznik czasu do wiadomości
Aktualny czas będzie dołączony na początku każdej wypowiedzi.

o Załaduj listę kanałów z serwera przy podłączeniu
Automatycznie pobiera listę dostępnych kanałów na serwerze i wyświetla je w oddzielnej zakładce.

o Ignoruj różne wiadomości informacyjne
Żadne informacje o dołączeniu lub opuszczeniu przez kogoś kanału nie będą wyświetlane. Sprawia, że rozmowa staje się bardziej czytelna.

o Ignoruj wiadomości protokołu eMule
Opcja podobna do powyższej, ignoruje informacje protokołu eMule na kanale.

o Pozwól użytkownikowi dodać cię do listy znajomych
Klient IRC w eMule pozwala dodawać znajomych bezpośrednio z listy użytkowników na kanale. Wyłączenie tej opcji spowoduje odmowę dodania Cię do listy znajomych. Użytkownik który chce Cię dodać nie otrzyma żadnej informacji gdy prośba zostanie odrzucona.

o Akceptuj linki eD2k w IRC (używaj ostrożnie!)
Ta funkcja pozwala dodać automatycznie do pobrania wszystkie linki eD2k które zostały wysłane na kanał.
By uniknąć gromadzenia niechcianych linków ta opcja powinna być użyta wraz z opcją Tylko od znajomych. Jeśli jest ona zaznaczona linki będą akceptowane jedynie od osób dodanych do listy znajomych w oknie Wiadomości.

Applies to version: .43a +
Last update on: 2004-07-24 by Monk


Last Update: 07.04.2005 20:30
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
 
  Ogólne
Wyświetl
Parametry Łącza
Proxy
Serwer
Foldery
Pliki
Powiadomienia
Statystyki
IRC
Scheduler
Serwer WWW
Bezpieczeństwo
Rozszerzone
Preferences.ini
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy