NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Bezpieczeństwo HelpNAV

Filtr IP
Filtr IP jest używany by zablokować połączenia do i od niektórych klientów. eMule nie może połączyć się z innym klientem (jak również on nie może połączyć się z Twoim eMule) jeśli jego IP należy do któregoś z zakresów IP wprowadzonych do pliku ipfilter.dat. Plik ten jest zapisany w folderze instalacji eMule i może być edytowany po kliknięciu przycisku Edytuj. By zdobyć więcej informacji o filtrowaniu IP przejrzyj topic Filtry IP w tym FAQ.
Plik ipfilter.dat musi zostać przeładowany (przycisk Przeładuj) by zaszły jakiekolwiek zmiany.

o Poziom
Każdy wpis w ipfilter.dat ma przypisany poziom. Ta wartość oznacza jak godny zaufania jest dany zakres. Wysokie wartości (domyślnie 128+) są uważane za bezpieczne zaś niższe powinny być blokowane. Poziom filtrowania wyznacza granicę zaufania. Każdy zakres IP w ipfilter.dat z poziomem niższym niż Poziom filtrowania zostanie odrzucony przy nawiązywaniu połączenia. Domyślna wartość nie powinna być zmieniana.

o Filtruj serwery
Reguły Filtra IP zwykle używane są jedynie w przypadku połączeń z innymi klientami. Zaznaczenie tej opcji spowoduje rozszerzenie funkcji Filtra przy połączeniach z serwerami.

o Aktualizuj z URL
Wprowadzenie linku do pliku z zakresami blokowanych IP i kliknięcie Load spowoduje dodanie znalezionych adresów do pliku ipfilter.dat. Sprawdź rozdział Filtry IP by zdobyć więcej informacji i potrzebne linki.

Wiadomości
Niechciane wiadomości mogą być blokowane przez wprowadzenie ich w to okno. Jeśli tekst wiadomości pasuje do wprowadzonego zwrotu zostanie ona odrzucona. By dodać więcej zwrotów użyj znaku | jako separatora.

o Akceptuj tylko od znajomych
Wszystkie wiadomości od użytkowników spoza Listy Znajomych zostaną zablokowane.

o Akceptuj tylko od prawidłowych klientów
Ta opcja daje pewność, że wiadomość zostanie zaakceptowana tylko jeśli nadawca jest prawidłowym klientem sieci, a nie próbuje się za takiego podawać. Ta opcja powinna zostać włączona.

o Zaawansowany filtr spamu
Każda przychodząca wiadomość zostanie najpierw sprawdzona. Jeśli spełni któreś z poniższych kryteriów jej nadawca będzie ignorowany. Lista ignorowanych klientów jest utrzymywana tylko przez czas trwania sesji.

> link www lub adres URL został wysłany w pierwszej wiadomości
> użytkownik wysłał 5 wiadomości bez otrzymania odpowiedzi

Użytkownicy z listy znajomych nigdy nie zostaną zidentyfikowani jako spamerzy.

Komentarz
Ta funkcja działa jak powyższa, jednak używana jest w przypadku komentarzy do plików.

Uwaga:
Komentarze do plików powinny pomóc innym użytkownikom osądzić jakość pobieranego pliku. Nie zostały wprowadzone by pogadać o pogodzie lub by używać ich do reklamy. Prosimy zostawiać należyte komentarze.

Różne opcje
o Użyj bezpiecznej identyfikacji
Zalecane jest używanie tej opcji. Więcej informacji na jej temat znajdziesz tutaj.

o Run eMule as unprivileged User
Ta opcja jest dostępna tylko na platformach Win NT (2k, XP, 2003) i pozwala na uruchomienie eMule na bardziej zacieśnionych zasadach zabezpieczeń które posiadają te systemy.
Zwykle użytkownik tych systemów loguje się na konto administratora. To pozwala jemu i wszystkim uruchomionym programom w pełni kontrolować system. W takim przypadku każdy uruchomiony złośliwy kod odbije się na całym systemie.
Użycie tej opcji utworzy w systemie nowe konto użytkownika o nazwie emule_secure i ustawi dla niego pozwolenia na pełny dostęp do folderów, których używa eMule (folder instalacji, folder tymczasowych i pobranych plików), jednocześnie odmawiając mu dostępu do innych części systemu. eMule uruchamia się z tego konta upewniając, że żaden szkodliwy kod który mógł być wprowadzony nie spowoduje uszkodzeń systemu. Jest to środek zapobiegawczy w przypadku znalezienia słabego punktu w kodzie eMule, który może być wykorzystany do ataku na komputer z zewnątrz.

Uwagi:
o eMule sam troszczy się o prawa dostępu do plików których potrzebuje. Więcej bezpieczeństwa można uzyskać przez rozmyślne zaostrzenie praw dostępu do innych folderów lub całych partycji. Ustawianie praw dostępu do plików jest możliwe jedynie na partycjach NTFS, nie jest możliwe w systemie plików FAT.
o Oddzielne konto użytkownika oferuje pełne możliwości mechanizmu kontroli w nowoczesnych systemach operacyjnych jak przydział dysków itp.
o Bug w Windows XP nie zezwala na użycie stylu XP gdy eMule działa w tym trybie. GUI będzie wyglądało standardowo jak w Win98. Wydaje się, że w Windows XP SP2 nie występuje już ten problem.
o Ta opcja nie spowoduje uzyskania anonimowości w sieci, lecz system na którym działa eMule będzie bardziej odporny na ataki z zewnątrz.

Applies to Version: .42f +
Last Update: 2003-06-20 by Monk


Last Update: 14.02.2005 21:35
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
 
  Ogólne
Wyświetl
Parametry Łącza
Proxy
Serwer
Foldery
Pliki
Powiadomienia
Statystyki
IRC
Scheduler
Serwer WWW
Bezpieczeństwo
Rozszerzone
Preferences.ini
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy