NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Scheduler HelpNAV

Scheduler służy do zmiany ustawień eMule w zależności od czasu i dnia tygodnia. Może być użyty by zwiększyć prędkość pobierania i wysyłania w nocy kiedy łącze pozostaje wolne i zmniejszyć jego obciążenie w czasie godzin pracy.

Sheduler pozwala tworzyć profile akcji z jednym lub więcej zadaniem do wykonania o określonym czasie lub dniu tygodnia.
Pierwsza lista pokazuje utworzone profile z Tytułem, Dniami do wykonania zadania i Czasem rozpoczęcia. Wszystkie zdefiniowane akcje dla zaznaczonego profilu można edytować w polu Szczegóły.

o włączony
Uaktywnia scheduler

o Usuń
Usuwa zaznaczony profil z listy

o Nowy
Tworzy nowy profil. Nowe profile są automatycznie wyświetlane w polu Szczegóły by dokonać odpowiednich zmian.

Szczegóły
Ten obszar pokazuje aktualne ustawienia i akcje dla wybranego profilu.

o włączony
Uaktywnia wybrany profil. Jeden lub więcej profili może zostać uaktywnionych o jakimkolwiek czasie.

o Tytuł
Tytuł lub opis profilu

o Czas
Akcje mogą być wykonywane codziennie lub w określonych dniach tygodnia. Każdej akcji musi być przypisany czas rozpoczęcia i czas zakończenia.
Jeśli w danym czasie nie istnieje żadna akcja do wykonania eMule automatycznie powraca do ustawień z innych zakładek.

Tworzenie akcji w profilu
Najpierw musi zostać utworzony profil za pomocą przycisku Nowy. Po wpisaniu tytułu oraz czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia dla profilu nowe akcje dodajemy przez menu kontekstowe w polu Czynność.o Dodaj
Tworzy nową akcję w danym profilu. Po wyborze typu akcji wyskoczy małe okienko dialogowe. Wprowadź w nim odpowiednią wartość by zmienić:

>
Limit wysyłania
Definiuje maksymalną prędkość wysyłania w kB/s jaką może użyć eMule.
>
Limit pobierania
Ustawia maksymalną prędkość pobierania dla eMule. Wartość również w kB/s.
>
Limituj źródła
Zmienia górną granicę (Ostateczny Limit) źródeł dla pojedynczego pliku.
>
Limituj połączenia na 5 sekund
Zmienia liczbę nowych połączeń tworzonych w czasie 5 sekund. Ta wartość może mieć poważny wpływ na wydajność eMule. Sprawdź Ustawienia -> Rozszerzone ustawienia by dowiedzieć się więcej szczegółów.
>
Ilość połączeń
Ustawia maksymalną liczbę połączeń w Ustawienia -> Parametry łącza.
>
Cat: Zatrzymaj pobieranie
Ta akcja zatrzyma pobieranie wszystkich plików z wybranej kategorii.
>
Cat: Wznów pobieranie
Wznowi wszystkie wstrzymane pobierania z wybranej kategorii.

Wszystkie zmiany w profilu muszą być potwierdzone przyciskiem Zatwierdź.

o Edytuj
Pozwala zmienić wartość wprowadzoną dla danej akcji.

o Usuń
Usuwa wybraną akcję.

Applies to version: .28a +
Last update on: 2003-04-02 , Monk


Last Update: 18.02.2005 23:44
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
 
  Ogólne
Wyświetl
Parametry Łącza
Proxy
Serwer
Foldery
Pliki
Powiadomienia
Statystyki
IRC
Scheduler
Serwer WWW
Bezpieczeństwo
Rozszerzone
Preferences.ini
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy