NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Zarządzanie Źródłami HelpNAV

Znajdywanie źródeł w sieci jest najważniejsze. Prawdę mówiąc serwery, Kademila i sam eMule są wyposażone w bardzo wydajny system pozyskiwania źródeł. By uczynić eMule jak najbardziej wydajnym trzeba zrozumieć niektóre pojęcia. Lista źródeł do każdego pliku jest dostępna przez podwójne kliknięcie na nim. Jeśli potrzebujesz dokładnych informacji o źródłach i ich zarządzaniem opcja Rozszerzone ustawienia -> Pokaz więcej kontrolek - tryb zaawansowany musi być aktywna.

Znajdywanie źródeł do pobieranego pliku
  eMule używa różnych środków do pozyskiwania źródeł. Rozwijając listę źródeł przez podwójne kliknięcie na plik można zobaczyć w kolumnie Rozmiar w jaki sposób zostały one znalezione.
  -

eD2k Server
Źródło zostało odnalezione przez zapytanie serwera do którego eMule jest podłączony zaraz po dodaniu pliku lub przez zapytanie innego serwera z listy w regularnych odstępach czasu.

  - Kademlia
Kademila oferuje szybki sposób wyszukiwania źródeł wśród dużej liczby rozproszonych użytkowników bez potrzeby użycia centralnych serwerów. By zdobyć więcej informacji sprawdź Przewodnik po sieci.
  - Wymiana źródeł
Po tym jak źródło zostanie przydzielone do pliku, eMule zapytuje je czy nie są znane inne źródła dla części pliku które jeszcze nie zostały pobrane. Jeśli tak jest, podłączony klient przesyła listę zawierającą adresy źródeł.
  - Pasywna
Pasywne źródła to klienci którzy podłączyli się do nas pierwsi. eMule pyta ich czy mogliby stać się źródłem dla jego własnych plików i jeśli nie byli wcześniej znani, dodawani są do listy źródeł odpowiedniego pliku.
Liczba wszystkich źródeł
W zasadzie im więcej źródeł dla pliku tym prędzej będzie pobrany lecz istnieje limit. Zbyt wiele źródeł w sumie spowolni eMule gdyż łącze zostanie zapchane przez zarządzanie nimi i obniży prędkość pobierania. Suma źródeł dla wszystkich plików znajduje się w Statystyka -> Transfer -> Pobieranie -> Sesja -> Znaleziono źródeł i nie powinna przekroczyć 3000 dla większości łączy.
Kolejka i status źródła
Jak tylko klient zostanie dodany jako źródło, zapytywany jest o swój aktualny status. Możliwymi odpowiedziami są:
  - W kolejce i QR: xx
To jest współczynnik kolejki (Queue Rating). Oznacza Twoje miejsce w kolejce tego klienta. Gdy zostanie osiągnięty początek kolejki (QR: 1) wkrótce można się spodziewać pobierania. Kredyty modyfikują prędkość poruszania się w kolejce.
  - Queue Full
Ten klient przekroczył swój ustalony limit kolejki i nie może przyjąć do niej kolejnych klientów.
  - Zbyt wiele połączeń
W tym momencie eMule jest zbyt zajęty zapytywaniem innych źródeł więc obsłużenie tego zostało odłożone do czasu aż zwolni się łącze. Zwykle ten status znika bardzo szybko. Jeśli nie, eMule musi radzić sobie ze zbyt dużą liczbą źródeł. Sprawdź punkt Liczba wszystkich źródeł powyżej.
  - Brak potrzebnych części (NNP - No Needed Part)
Źródło nie posiada żadnej części pliku której brakuje Tobie. Dostępne części są pokazane na kolorowym pasku postępu.
  - Zapytanie o inny plik (A4AF - Asked For Another File)
Każde źródło może być użyte do pobierania tylko jednego pliku. Jeśli posiada także części do innych plików, eMule decyduje do którego pliku zostanie przypisane. Inny plik otrzyma status Zapytanie o inny plik. Następny paragraf opisuje zarządzanie takimi źródłami.

Zaawansowane zarządzanie źródłami A4AF

Powyższy rysunek przedstawia pliki ze znalezionymi źródłami (Tryb zaawansowany jest włączony). Czwarty plik posiada w sumie 27 źródeł z których użytecznych jest 26 a 49 to Zapytanie o inny plik (A4AF).
Jeśli plik jest podzielony na mniejsze części, eMule pokaże rozłożenie źródeł jak na rysunku powyżej dla plik1_część_X. Jest bardzo prawdopodobne, że źródła znalezione dla jednego pliku mają również brakujące części do innych plików z tej samej grupy. eMule zajmuje tylko jedno miejsce w kolejce klienta stąd duża liczba źródeł z Zapytaniem o inny plik.
Są dwie opcje w menu kontekstowym by kontrolować źródła A4AF - Priorytet i Automatycznie przełącz wszystkie źródła do tego pliku.

Również menu kontekstowe kategorii oferuje takie opcje - Priorytet i Pobieraj w porządku alfabetycznym.

Zaawansowane zarządzanie źródłami A4AF w eMule decyduje o tym które pliki najpierw dostaną źródła w następującym porządku:
Automatycznie przełącz wszystkie źródła do tego pliku (najwyższy priorytet)
Tylko jeden plik może mieć aktywną tą opcję i zawsze on dostanie źródła A4AF.
Priorytet kategorii
Pliki w kategorii z wyższym priorytetem mają pierwszeństwo przed tymi nieprzydzielonymi lub w kategorii z niższym priorytetem.
Priorytet pliku
W danej kategorii o tym na który plik zostaną przydzielone źródła decyduje jego priorytet.
Pobieraj w porządku alfabetycznym (najniższy priorytet)
Przydziela źródła w zależności od nazwy pliku. W powyższym przykładzie z plik1_część_X oznacza to, że plik1_część_1 dostanie wszystkie źródła A4AF a po jego zakończeniu przejdą one na część_2 itd.
Dla plików pasujących do tego opisu najlepiej utworzyć oddzielną kategorię. Upewnij się, że nazwy są w porządku alfabetycznym i zaznacz tę opcję. By zmienić nazwę pliku zaznacz go i wciśnij klawisz F2 lub kliknij go środkowym przyciskiem myszy albo też wybierz Pokaż szczegóły z jego menu kontekstowego.

Uwagi:
Ustawienie kategorii na Pobieraj w porządku alfabetycznym spowoduje zmianę priorytetu wszystkich plików na Normalny. Pliki dodane do niej później zachowają swój priorytet. By na prawdę pobierać je w porządku alfabetycznym ustaw im wszystkim taki sam priorytet (nie Auto).
Zarządzanie A4AF sprawdza czy źródło może zostać przekierowane na plik z mniejszym priorytetem w celu wymiany informacji o znanych źródłach pomiędzy klientami. To zapewnia, że wszystkie źródła dla plików z niższym priorytetem będą odnalezione możliwe jak najszybciej.
Zamiana źródeł musi brać pod uwagę minimalny odstęp pomiędzy zapytaniami w sieci. Może zająć do 30 minut zanim to nastąpi.
Źródło dla pliku z wyższym priorytetem i QR poniżej 50 nie zostanie przekierowane gdyż można się spodziewać pobierania z niego w krótkim czasie.

Applies to version: .43a +
Last update on: 2004-07-18 , Monk


Last Update: 19.02.2005 1:59
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
 
  Wyszukiwanie Plików
System Kredytów
Identyfikacja Użytkownika
Ban Agresywnych Klientów
Wymiana Źródeł
Podgląd Plików
Sygnatura Online
IRC
Znajomi
Filtry IP
Kategorie
Serwer WWW
Przełączniki Linii Poleceń
MuleMRTG
Linki eD2k
Zarządzanie Źródłami
Obsługa Uszkodzeń
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy