NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Kategorie HelpNAV

Wszystkie pliki z listy w zakładce Transfer mogą być przydzielone do zdefiniowanej przez siebie kategorii. Pierwszą kategorią jest zawsze wszystkie, która pokazuje wszystkie pobierane pliki lub pliki odfiltrowane przez Filtr widoku. By dostać się do opcji danej kategorii kliknij prawym przyciskiem myszy na jej nagłówku.

Wybierz filtr widoku
Ta opcja jest dostępna jedynie dla pierwszej kategorii i pozwala odfiltrować określone typy plików lub ich status.

Wszystkie brak filtra, wszystkie pliki są widoczne
Wszystkie inne Tylko pliki, które nie zostały przydzielone do żadnej ręcznie zdefiniowanej kategorii są widoczne
Niekompletny, Zakończony, Czeka, Pobieranie, Błędny, Wstrzymany, Zatrzymany Filtruje listę w zależności od statusu pliku
Wideo Pliki z następującymi rozszerzeniami: .mpg, .mpeg, .avi, .divx, .rm, .ram, .wmf, .asf, .vivo, .mov, .ogm, .vob
Audio Pliki dźwiękowe: .wav, .mp3, .ogg, .mp4, .aac, .flac, .ape, .au, .wma, .mpc, .mp2
Archiwa Rozszerzenia: .rar, .zip, .ace, .gz
Obrazy CD .cue/.bin (CDRWin), .mds/.mdf (Alcohol120%), .ccd/.img/.sub (CloneCD), .bwa/.bwt/.bwi/.bws (BlindWrite), .nrg (Nero)

Dodaj kategorię
Tworzy nową kategorię. Ustawienia dostępne dla niej są opcjonalne i pliki z niej zostaną pobrane do domyślnego folderu zakończonych plików, chyba że zostanie podana inna ścieżka.

o Tytuł
Nazwa kategorii która ma być widoczna

o Komentarz
Opis lub komentarz

o Pobrane pliki
Każdej kategorii może zostać przydzielony osobny folder dla pobranych plików. Jeśli pole pozostanie puste będzie to domyślny folder.

o Zmień priorytet nowo przydzielonych plików
Pliki dodane do tej kategorii będą miały automatycznie przydzielony podany priorytet

o Automatyczne przydzielanie kategorii
Dodając nowe pliki do pobrania zostaną one przydzielone automatycznie do tej kategorii jeśli ich nazwa pasuje do podanego wzorca. Znak | używany jest do oddzielenia poszczególnych słów kluczowych a * może być użyta jako znak uniwersalny.
Przykład: *.avi|a*.*
Przydzieli wszystkie nowe pliki z rozszerzeniem 'avi' i pliki których nazwa zaczyna się od 'a' do tej kategorii.

o Kolor
Definiuje kolor używany do wyświetlenia nazw plików z tej kategorii. Będzie on widoczny także kiedy wszystkie inne pliki znajdują się na liście.

Edytuj kategorię
Wszystkie ustawienia z Dodaj kategorię mogą być zmienione w każdej chwili.

Usuń kategorię
Usuwa zaznaczoną kategorię. Nie dotyczy to plików, które się w niej znajdują.

Priorytet, Anuluj, Zatrzymaj, Pauza, Wznów
Te polecenia zostaną wykonane dla wszystkich plików danej kategorii. Uważaj z poleceniem Anuluj.

Pobierz w porządku alfabetycznym
Zobacz rozdział Zarządzanie źródłami by dowiedzieć się czegoś o priorytetach kategorii i tej opcji.

Podejmij następny wstrzymany
Po zakończeniu pobierania innego pliku, kolejny plik który został wstrzymany w tej kategorii zostanie przywrócony do pobierania.

Dodawanie plików do kategorii
Pliki można dodać do kategorii przez menu dostępne przez kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy -> Przydziel do kategorii lub przez przeciągnięcie i upuszczenie (drag and drop). Zaznacz plik, przytrzymaj lewy przycisk i przeciągnij go do wybranej kategorii. Możesz zaznaczyć więcej plików na raz jeśli przytrzymasz klawisz CTRL lub SHIFT.
W zakładce Szukaj pliki przed pobraniem bezpośrednio mogą zostać przydzielone do kategorii przez wybranie jej za pomocą przycisków na dole okna.

Applies to version: .43a +
Last update on: 2004-07-18 , Monk


Last Update: 14.02.2005 21:09
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
 
  Wyszukiwanie Plików
System Kredytów
Identyfikacja Użytkownika
Ban Agresywnych Klientów
Wymiana Źródeł
Podgląd Plików
Sygnatura Online
IRC
Znajomi
Filtry IP
Kategorie
Serwer WWW
Przełączniki Linii Poleceń
MuleMRTG
Linki eD2k
Zarządzanie Źródłami
Obsługa Uszkodzeń
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy