NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Wyszukiwanie Plików HelpNAV

Wyszukiwanie plików w eMule zwykle oznacza, że wszystkie serwery z listy są pytane czy znają innego klienta posiadającego plik, którego nazwa pasuje do szukanego słowa. Serwery nie przechowują plików, jedynie listy plików które udostępniają podłączeni klienci.
Funkcja zaawansowanego szukania, którą oferuje eMule, zezwala na precyzyjne wyszukiwanie plików w sieci. Im bardziej dokładne jest dane wyszukiwanie tym lepiej, ponieważ jest ono znacznym obciążeniem dla serwerów. Przez to właśnie eMule zwraca jedynie 200 trafień dla szukanego zwrotu. Jeśli serwer, do którego jest podłączony, może zwrócić więcej wyników, przycisk Więcej staje się aktywny i pozwala wyświetlić do 1200 wyników z lokalnego serwera.

Szukaj
o Nazwa
W tym polu podaje się wyszukiwany zwrot. Można wprowadzić więcej niż jedno słowo i eMule wyświetli jedynie pliki których nazwy zawierają wszystkie z nich. Dla bardziej trafnych i elastycznych wyszukiwań poczytaj o wyszukiwaniu boolean dalej w tym rozdziale.
To okienko posiada funkcję autouzupełniania zachowującą poprzednio wprowadzone zwroty. By je wyczyścić wciśnij CTRL lub ALT i DEL lub użyj przycisku Reset w Ustawienia -> Wyświetl. Tam również ta funkcja może zostać wyłączona.

o Search with Unicode
Ta funkcja została dodana w eMule v.44a i pozwala wyszukiwać pliki z nazwami w formacie innym niż Latin, np. Japońskim, Hebrajskim, Arabskim itp. Mimo że klienci obsługujący Unicode nie są rozpowszechnieni w sieci i takie wyszukiwanie może zwrócić mniej wyników niż ANSI, ta funkcja może być użyta do wyszukiwania w tym formacie. Zostaje uaktywniona gdy zostanie wprowadzony taki właśnie znak.

o Typ
Typ może być użyty by przefiltrować wyniki pod kątem grupy rozszerzeń. Typy plików i ich rozszerzenia podane są w poniższej tabeli:
Dowolny bez filtra
Archiwa .ace, .arj, .gz, .hqx, .lha, .rar, .sea, .sit, .tar, .tgz, .uc2, .zip, .7z
Audio .669, .aac, .aif, .aiff, .amf, .ams, .ape, .au, .dbm, .dmf, .dsm, .far, .flac, .it, .mdl, .med, .mid, .midi, .mod, .mol, .mp1, .mp2, .mp3, .mp4, .mpa, .mpc, .mpp, .mtm, .nst, .ogg, .okt, .psm, .ptm, .ra, .rmi, .s3m, .stm, .ult, .umx, .wav, .wma, .wow, .xm.
Zdjęcia .bmp, .dcx, .emf, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .pct, .pcx, .pic, .pict, .png, .psd, .psp, .tga, .tif, .tiff, .wmf, .xif
Obrazy CD .bin, .bwa, .bwi, .bws, .bwt, .ccd, .cue, .dmg, .dmz, .img, .iso, .mdf, .mds, .nrg, .sub, .toast
Programy .bat, .cmd, .com, .exe, .ace, .arj, .gz, .hqx, .lha, .rar, .sea, .sit, .tar, .tgz, .uc2, .zip, .bin, .bwa, .bwi, .bws, .bwt, .ccd, .cue, .dmg, .dmz, .img, .iso, .mdf, .mds, .nrg, .sub, .toast, .7z
Filmy .asf, .avi, .divx, .m1v, .m2v, .mov, .mp1v, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mps, .mpv, .mpv1, .mpv2, .ogm, .qt, .ram, .rm, .rv, .vivo, .vob, .wmv

o Metoda
Metoda jest drogą którą dokonuje się wyszukiwania. Techniki wyszukiwania za pośrednictwem witryn internetowych są również dostępne. Wyniki wyszukiwania przez strony www będą otwarte w przeglądarce.
>

Serwer
O wyniki zostanie zapytany jedynie serwer do którego eMule jest aktualnie podłączony.

> Globalny (Serwer)
Zostaną zapytane wszystkie serwery z listy. Każdy serwer jest pytany osobno. Postęp wyszukiwania będzie widoczny na dole okna.
> Kademlia
Poszukuje podanych słów kluczowych w całej sieci Kademila. Sieć eD2k, czyli serwery, nie są przeszukiwane tą metodą. Może zająć trochę czasu aż zwróci wyniki. Jeśli nie, prawdopodobnie port UDP jest blokowany przez firewall lub router.
> Jigle (Web)
Wyszukiwanie oparte na www. Zaznaczenie opcji Match Keyword zmusza Jigle do zwrócenia jedynie wyników które zawierają takie samo szukane słowo jak pojedyncza fraza w nazwie pliku.
> Jigle
Ta metoda oferuje bezpośredni dostęp do zasobów Jigle z poziomu eMule.
> Filedonkey
Wyszukiwane oparte na www.

Filtr
o Min. / Max. rozmiar
Ta opcja pozwala zacieśnić wyszukiwanie co do rozmiaru plików. Jedynie te powyżej minimalnego i poniżej maksymalnego rozmiaru zostaną wyświetlone. Jeśli nie zostanie podana jednostka, przyjmuje się, że rozmiar został podany w megabajtach.
Jednostka Skróty
Bajty b | byte | bytes
KiloBajty k | kb | kbyte | kbytes
MegaBajty m | mb | mbyte | mbytes
GigaBajty g | gb | gbyte | gbytes

Przykłady:
Min. rozmiar = 200
bez podanej jednostki wyszukiwanie zwróci jedynie pliki z minimalnym rozmiarem równym 200 megabajtów
Max. rozmiar = 1gb
rozmiar pliku nie może przekroczyć 1 gigabajta

o Dostępność
Wyznacza dolną granicę ilości źródeł które powinien mieć plik na każdym indywidualnym serwerze by był uważany za trafienie.

Uwaga:
Ten filtr nie dotyczy globalnej dostępności, lecz dostępności pliku na jednym serwerze. Ustawienie zbyt dużej wartości może spowodować brak wyników, ponieważ serwery mogą nie posiadać zaindeksowanych plików z taką ilością źródeł.

o Rozszerzenie
Jedynie pliki z podanym rozszerzeniem będą wyszukiwane. Powinno być ono wpisane bez . np. jedynie avi.


Wyszukiwanie boolean
Ta funkcja jest używana do tworzenia bardzo dokładnych zapytań przy pomocy operatorów logicznych NOT, AND, OR. Operatory muszą być wpisane dużymi literami w przeciwnym razie zostaną potraktowane jak szukane słowa.

> NOT
W zasadzie ten operator jest nazywany NAND czyli "i nie". Wyszukane nazwy plików ze słowem podanym za NOT będą uważane za nietrafione. Ma najwyższy priorytet.
Format: Słowo1 NOT Słowo2
> AND
AND jest domyślnym operatorem, jeśli żaden nie został podany. Wpisanie ciągu szukanych słów rozdzielonych AND zwróci jedynie nazwy tych plików, które zawierają wszystkie słowa. Ma średni priorytet.
Format: Słowo1 AND Słowo2 (to samo co: Słowo1 Słowo2)
> OR
OR oznacza, że wyszukana nazwa będzie trafiona, jeśli zawiera dowolne z podanych słów. Ma najniższy priorytet.
Format: Słowo1 OR Słowo2
Uwagi:
> Wyszukiwane zwroty w Kademila muszą zaczynać się od słowa składającego się przynajmniej z 3 liter. Po pierwszym słowie nie może znaleźć się inny operator niż AND.
> Wyszukiwanie boolean może być użyte z każdą metodą poza Filedonkey, która jest oparta na www.
> Operatory są przetwarzane zgodnie z ich matematycznym priorytetem NOT -> AND -> OR. Kolejność może zostać zmieniona przez wprowadzenie nawiasów ( ).
> By zamaskować znaczenie operatorów lub ( ) należy użyć " ". Operatory w cudzysłowach będą traktowane jak szukane słowa.
> Zwroty połączone OR i NOT nie są objęte takimi restrykcjami jak te połączone AND. Używając AND całe słowo w znalezionej nazwie musi pasować do wyszukiwanego, podczas gdy operatory OR i NOT zezwalają na jedynie częściowe dopasowanie.
> Operatory OR i NOT są również uwzględniane przy metadanych plików jak tagi mp3 lub komentarze / informacje o autorze.
   
Przykłady:
> Szukany zwrot Słowo1 Słowo2 OR Słowo3 Słowo4
  Interpretacja logiczna (Słowo1 AND Słowo2) OR (Słowo3 AND Słowo4)
  Wyjaśnienie Wyszuka pliki których nazwa zawiera słowa 1 + 2 lub słowa 3 + 4
> Szukany zwrot Słowo1 Słowo2 OR Słowo3 Słowo4 NOT Słowo5
  Interpretacja logiczna (Słowo1 AND Słowo2) OR ((Słowo3 AND Słowo4) NAND Słowo5)
  Wyjaśnienie Wszystkie pliki których nazwy to słowa 1 + 2 lub słowa 3 + 4 lecz każda nazwa z słowami 3 + 4 nie może zawierać słowa 5
> Szukany zwrot Słowo1 Słowo2 NOT Słowo5 OR Słowo3 Słowo4 NOT Słowo5
  Interpretacja logiczna ((Słowo1 AND Słowo2) NAND Słowo5) OR ((Słowo3 AND Słowo4) NAND Słowo5)
  Wyjaśnienie Podobne do powyższego z taką różnicą, że słowo 5 nie może pojawić się w 1 + 2 oraz 3 + 4
> Szukany zwrot (Słowo1 Słowo2 OR Słowo3 Słowo4) NOT Słowo5
  Interpretacja logiczna ((Słowo1 AND Słowo2) OR (Słowo3 AND Słowo4)) NAND Słowo5
  Wyjaśnienie To samo co powyżej lecz skrócone dzięki użyciu ( ) by zachować NOT Słowo5 dla całego wyrażenia z OR
> Szukany zwrot (Słowo1 "OR" Słowo2) NOT Słowo3
  Interpretacja logiczna (Słowo1 AND or AND Słowo2) NAND Słowo3
  Wyjaśnienie Używając " " słowo OR nie jest traktowane jako operator lecz wyrażenie regularne. Wyszukiwanie dotyczy nazw zawierających Słowo1, Słowo2 i "or" ale nie zawierających Słowo3.

Interpretacja wyników
o Dostępność (źródeł)
Dostępność jest liczbą źródeł znalezionych na serwerach dla danego pliku. Nie jest to liczba wszystkich źródeł w sieci, lecz informacja o tym jak rozpowszechniony jest plik na serwerach. Jeśli są trafienia z różną dostępnością, powinno się wybrać plik który jest najbardziej dostępny. Zobacz również Znaczenie kolorów w wynikach wyszukiwania.
Wartość w ( ) to liczba źródeł które mogą być przydzielone dla pliku bez ich ponownego wyszukiwania.

o Znaczenie kolorów w wynikach wyszukiwania

>

Czarny, ciemny niebieski, lekko niebieski
Oznacza liczbę źródeł znalezionych dla pliku. Czarny = 1 - 3 źródła, ciemny niebieski = 4 - 9 źródeł, jasny niebieski = 10+ źródeł

> Czerwony
Pliki które aktualnie pobierasz oznaczone są kolorem czerwonym
> Zielony
Pliki oznaczone zielonym kolorem zostały już pobrane

o Przeszukiwanie wyników
Wciśnięcie CTRL + f wywoła okienko wyszukiwania słów w kolumnach nazwia pliku, ID, rozmiar, typ i dostępność. Klawisz funkcyjny F3 spowoduje przeskok do następnego pasującego wyniku, podczas gdy SHIFT + F3 spowoduje cofnięcie się.

o Wiele nazw znalezionych dla jednego pliku
Pliki są identyfikowane na podstawie wartości hash, nie przez nazwę. Wyszukiwanie może zwrócić wiele różnych nazw dla jednego pliku. W takim przypadku zostanie wyświetlone drzewo w stylu Explorera ze znakiem + przed nazwą pliku. Jeśli nazwy pliku różnią się znacznie, może to oznaczać, że plik jest podrobiony (fake).

Applies to version: .44a +
Last update on: 2004-09-11, Monk


Last Update: 19.02.2005 0:57
FAQ
Informacje Ogólne
Ustawienia
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
 
  Wyszukiwanie Plików
System Kredytów
Identyfikacja Użytkownika
Ban Agresywnych Klientów
Wymiana Źródeł
Podgląd Plików
Sygnatura Online
IRC
Znajomi
Filtry IP
Kategorie
Serwer WWW
Przełączniki Linii Poleceń
MuleMRTG
Linki eD2k
Zarządzanie Źródłami
Obsługa Uszkodzeń
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy