NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Hodnocení a Skóre HelpNAV

Seznam "fronta" zobrazuje klienty kteří právě čekají pro uploadový slot. Tento seznam lze zobrazit stisknutím tlačítka umístěného vlevo na liště rozdělující obrazovku "přenosy". Toto tlačítko přepíná mezi seznamy "Uploadování", "Ve frontě", "Známí klienti" Význam většiny zobrazovaných hodnot je dosti zřejmý. Vyjímky jsou Hodnocení a Skóre.

Hodnocení

Od začátku má každý klient ve frontě hodnocení 100. K němu jsou poté přidávány modifikátory, které ho změní. Některé z nich jsou 0 a tedy hodnocení sníží, ale ostatní jsou více než 0 a hodnocení tedy zvýší:
Zakázán
Modifikátor: x0
Zakázaní uživatelé nedostanou žádné hodnocení a tedy žádný uploadový slot.
Nízké ID
Modifikátor: žádný [x0.8]
Verze před v.27a přidělily uživatelům s nízkým ID modifikátor 0.8. To bylo zrušeno.
Připojen
Modifikátor: žádný [x1.5]
Bonus x1.5 za to, že klient je již připojen byl zrušen ve verzi v.27a a pozdějších.
Kredity
Modifikátor: x1 - x10
Systém kreditů vypočítá tento hlavní modifikátor na základě poměru stažených/odeslaných dat.
Priorita souboru pro sdílení
Modifikátor: x0.2 - x1.8
Uživatelé požadující stažení souboru dostanou modifikátor na základě priority přidělené sdílenému souboru.
  • Uvedení: x1.8 [x5]
  • Vysoká: x0.9 [x2]
  • Normální: x0.7 [x1]
  • Nízká: x0.6 [x0.5]
  • Velmi nízká: x0.2 [x0.2]
Penalizace staré verze
Modifikátor: x0.5
Verze eMule starší než v.20a vytvářejí velký provoz na síťi a proto jsou penalizovány.

Příklad:
Klient získal kreditový modifikátor x8 díky tomu, že hodně uploadoval. Požaduje soubor s vysokou prioritou. Jeho celkové hodnocení bude: 100 x 8 x 0.9 = 720

Skóre


Skóre je vypočítáno podle stejných modifikátorů jako hodnocení, ale bere v úvahu také dobu čekání klienta ve frontě. Skóre určuje pořadí pro obsazování uploadových slotů. Klienti s vysokým skóre a znaky *** uvedenými u hodnoty jsou v pořadí pro obsazení uploadového slotu.
Vzorec pro výpočet skóre je:

Skóre = Hodnocení X [Doba čekání ve frontě(v sekundách)] / 100

Klienti s celkovým modifikátorem větším než 1 budou zobrazeni se žlutou ikonou.


Last Update: 06.08.2006 16:26
Obecné Informace
 
  Ikony
Vysvětlení ID
Ovládání eMule
Použité soubory
Seznamy
Hodnocení a Skóre
QR - Zařazení ve frontě
Barvy ukazatele stavu
Kredity
Nastavení
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy