NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Použité soubory HelpNAV

Poměrně velké množství souborů, které eMule během práce používá, je vytvořeno při jejím prvním spuštění. Většina z nich je vytvořena ve složce "config", ostatní se nacházejí v dočasné složce jak je určeno v nastavení. Některé jsou přímo ve složce, kde je nainstalována eMule.

o
Known.met
Obsahuje informace o všech souborech, které eMule zná, ať už jsou to sdílené soubory nebo právě stahované soubory. Pro každýsoubor jsou ukládány informace jako velikost souboru, název souboru, hash set, hash hodnota a některé statistiky.
o
Clients.met
Tento soubor obsahuje všechny uživatele, kteří mají na vaší eMule kredity.
o
Server.met
Obsahuje všechny známé servery.
o
Emfriends.met
Pokud jsou uživatelé přidáni do seznamu přátel, jsou uloženi v tomto souboru.
o
Preferences.ini
Ukládá všechna nastavení provedená v okně Nastavení a informace o nastavení vzhledu jako jsou třeba šířky sloupců atd...
o
Fileinfo.ini
Zde jsou uloženy komentáře vašich sdílených souborů.
o
Category.ini
Uchovává informace o vašich kategoriích jako jsou jejich jména, komentáře a barevné odlišení.
o
Ipfilter.dat
Tento soubor obsahuje rozsahy IP a přístupové úrově, které mají být odfiltrovány IP filtrem. Viz také Nastavení -> Zabezpečení.
o
Onlinesig.dat
Online podpis (Online Signature) je malý soubor obsahujícií server ke kterému je eMule připojena. Může být pouit v IRC skriptech nebo podpisových obrázcích.
o
Preferences.dat
Uchovává uživatelův hash. To je hodnota vypočítaná při prvním spuštění eMule a je použita pro identifikaci tohoto klienta na síti. Používá se pro systém kreditů a přátele.
o
Sharedir.dat
Uchovává cesty ke všem sdíleným adresářům.
o
Staticservers.dat
Stálé servery nikdy nemění svoji IP a jsou teoreticky stále online. Tyto servery mohou být přidány do seznamu stálých serverů pomocí kontextového menu seznamu serverů (klikněte pravým tlačítkem na server). Viz také Nastavení -> Servery
o

Addresses.dat
eMule aktualizuje svůj seznam serverů při startu pokud jsou v tomto souboru platné adresy k souborům server.met. Nastavení -> Server obsahuje tlačítko pro úpravy tohoto seznamu a možnost aktualizovat ho při startu. Tento soubor může obsahovat i více než jeden záznam (každý na vlastním řádku) - použije se vždy první adresa, která poskytne platný server.met soubor.

o
AC_SearchStrings.dat
Každý řetězec (řetězec znaků - string) použitý pro vyhledávání je zaznamenáván a je nabídnuto automatické dokončování, pokud nové vyhledávání souhlasí s předchozím. Funkci automatického dokončování spolu se zaznamenáváním řetězců lze vypnout v Nastavení.
o
AC_ServerMetURLs.dat
Stejný soubor jako předchozí. Rozdíl je v tom, že tento uchovává zadané URL adresy souborů server.met. Mějte na paměti, že mnoho serverů adresy svých souborů server.met pravidelně mění.
o
Cryptkey.dat
Obsahuje unikátni 384bitový soukromý RSA šifrovací klíč vašeho klienta.
o
eMule.tmpl
Soubory *.tmpl jsou nutné pro webové rozhraní. Definují rozvržení a nastavení zobrazovaných stránek.
o
xx.part
Soubory .part jsou nedokončené stahované soubory. eMule dokáže stahovat jeden soubor najednou od více uživatelů, proto mají dočasné soubory vždy velikost dokončeného souboru, přestože stažena byla jen malá část. Prázdná místa jsou jednoduše vyplněna nulami. In recent versions, and when using the NTFS filesystem, you can enable to option to share incompleted files as 'sparse', which prevents this behaviour and in doing so saves filespace.
o
xx.part.met
každý soubor *.part má související soubor *.part.met. Pro identifikaci stahovaného souboru v síti a pro kontrolu chyb je každý stahovaný soubor rozdělen na části s velikostí přibližně 9 MB. Pro každou část je vypočítána tzv. hash hodnota. Nakonec je vypočítána hash hodnota z této kompletní sady dílčích hashů (hashsetu). Tyto informace spolu s názvem souboru a stavu hashů jsou uloženy v souboru *.part.met
o
xx.part.met.BAK
Toto je záložní soubor souboru *.part.met, protože je velký problém, pokud je soubor *.part.met jakkoli poškozen (Například po pádu programu). Viz "řšení problémů" pro pomoc, pokud vaše stahované soubory zmizí ze seznamu díky poškození souboru *.part.met
o
eMule.log
Ukládá výstup okna Log na obrazovce "servery", pokud je v Nastavení -> Rozšířené (Options -> Extended) aktivována příslušná funkce.
o
eMule_Debug.log
Ukládá výstup okna Debug na obrazovce "servery", pokud je v Nastavení -> Rozšířené (Options -> Extended) aktivována příslušná funkce.

Platí pro verzi: .46a+


Last Update: 06.08.2006 16:25
Obecné Informace
 
  Ikony
Vysvětlení ID
Ovládání eMule
Použité soubory
Seznamy
Hodnocení a Skóre
QR - Zařazení ve frontě
Barvy ukazatele stavu
Kredity
Nastavení
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy