NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Ovládání eMule HelpNAV

eMule může být plně ovládána použitím klávesnice a klávesových zkratek. Ovládání je podobné jako u ostatních aplikací windows:

Funkce které mají ve svém názvu podtržené písmeno ( _ ) mohou být zavolány stisknutím klávesy Alt + podtrženého písmene.
Na standartní windows klávesnici klávesa pro kontextové menu (vedle pravého Ctrl) otevře kontextové menu pro právě vybranou položku. items.
Několik jednotlivých položek v oknech se seznamem jako třeba seznam stahovaných souborů nebo seznam serverů mohou být vybrány podržením klávesy Ctrl a kliknutím na požadované položky. Podržení klávesy Shift a kliknutí na dvě položky seznamu označí všechny položky mezi nimi.
Přesunutí na položku seznamu se dá snadno provést stisknutím klávesy prvního písmene v názvu položky.

Alt + X Hot menu eMule
Alt + C Připojí / Odpojí / Zruší připojování k ed2k serveru nebo síti Kad
Alt + K Hlavní okno sítě Kademlia
Alt + V Hlavní okno serverů ed2k
Alt + T Hlavní okno přenosů souborů
Alt + S Hlavní okno vyhledávání
Alt + F Hlavní okno Sdílených souborů
Alt + M Hlavní okno Zpráv
Alt + I Hlavní okno IRC
Alt + A Hlavní okno Statistik
Alt + O Okno nastavení
(žádná?) Nabídka nástrojů
Alt + H Otevře nápovědu eMule
Alt + F4 Ukončí eMule
Ctrl + C Zkopíruje server nebo download do schránky windows. Lze také kopírovat záznamy v LOGu nebo text z IRC chatu apod...
Ctrl + V Vloží server(y) nebo download(y) do příslušného okna v eMule. Také lze vkládat text do IRC chatu.
Ctrl + A Vybere všechny položky seznamu.
Ctrl + F Otevře vyhledávací okno,které se dá použít v seznamu serverů nebo ve výsledchích hledání na síti.
F1 Otevře nápovědu eMule
F2 Přejmenuje vybraný download
(Shift + ) F3 Po hledání s Ctrl + F, F3 přeskočí na další položku odpovídající zadání a Shift + F3 přeskočí na minulou položku.
Esc Minimalizuje eMule
Alt + Return (Enter) Ukáže podrobnosti vybraného downloadu
Ctrl + Del or AltGr + Del Vymaže záznamy v automatickém dokončování stahování souboru server.met, vyhledávání nebo Bootstrap IP.
Tab Dokončí nicky (přezdívky) v IRC chatu poté co bylo zadáno několik počátečních písmen.
dvojklik na download / + (NumPad) / Alt + Pravé myšítko Rozvine zobrazení downloadu a ukáže jeho zdroje.
Dvojklik download / - (NumPad) / Alt + Levé myšítko Sbalí zobrazení downloadu a skryje zdroje.
Dvojklik na server Připojí k vybranému serveru
Dvojklik na stavový řádek (první pole) Ukáže poslední záznam v LOGu
Dvojklik na stavový řádek (třetí pole) Otevře hlavní okno statistik
Dvojklik na stavový řádek (čtvrté pole) Ukáže okno informací o síti
Dvojklik na stavový řádek (páté pole) Otevře hlavní okno zpráv
Dvojklik na sdílený soubor Otevře soubor příslušnou aplikací pokud je download již kompletní.
Alt + Dvojklik na download Ukáže všechny zdroje, které mají potřebné díly
Ctrl + Dvojklik na download Ukáže všechny zdroje s QR > 0
Shift + Dvojklik na download Ukáže všechny právě aktivní (stahované) zdroje
Kliknutí kolečkem myši na download Otevře okno "podrobnosti" pro vybraný download
Kliknutí kolečkem myši na sdílený soubor Otevře pro tento soubor okno "Komentáře a hodnocení"
Kliknutí pravým tlačítkem V různých oblastech eMuly otevře kontextové menu s dalšími funkcemi.

Last Update: 17.12.2005 20:26
Obecné Informace
 
  Ikony
Vysvětlení ID
Ovládání eMule
Použité soubory
Seznamy
Hodnocení a Skóre
QR - Zařazení ve frontě
Barvy ukazatele stavu
Kredity
Nastavení
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy