NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Vysvětlení ID HelpNAV

Id je hodnota vypočítaná z IP adresy klienta. Je přidělena serverem když se eMule úspěšně připojí. Smysl ID je, že dá uživateli signál o tom, jestli je mezi jeho klientem a ostatními možná plnohodnotná komunikace.

Poté co je ID vypočítáno, je zobrazeno v okně Log.

eMule tuto hodnotu dále nikde nezobrazuje, ale ukazuje její stav graficky jako barevné šípky na ikoně zeměkoule v pravém dolním rohu okna, vedle názvu serveru.

Ukazuje vysoké ID v obou sítích
Ukazuje nízké ID v obou sítích

Pro detailnější popis viz stránka "Ikony".

Vysoké ID znamená že port zadaný v Nastavení -> Připojení (Options -> Connections, výchozí je 4662) je otevřen a přístupný, zatímco Nízké ID znamená, že tento port je zablokován nebo nedostupný. Tohle může být způsobeno firewally, routery nebo proxy servery. Mít nízké ID neznamená že nebudete moci stahovat nebo odesílat (uploadovat), ale má několik nevýhod:

  • Pro váš počítač, na kterém eMule běží, není známa žádná IP adresa. Není možno se k němu z internetu připojit a proto všechny požadavky jako požadavek na spojení nebo na soubor musí být směrovány přes server, ke kterému jste připojeni. Toto směrování způsobuje značnou zátěž pro procesor serveru a tím pádem snižuje počet uživatelů, kteří mohou být k tomuto serveru připojeni. Servery Lugdunum počet klientů s nízkým ID omezují nebo je vůbec nepřipojují.
  • Dva klienti s nízkým ID se navzájem nemohou spojit. Není možné směrovat zprávy přes dva různé servery. Díky tomu budete mít méně zdrojů pro stahování.
  • U zatížených serverů se může stát že se budou ztrácet zprávy a eMule přijde o důležité informace o postupu ve frontě nebo požadavky na soubor. Tohle může vést k horšímu stahování a méně kreditům.

Poznámky:

  1. ID ovlivňuje pouze přenos zpráv mezi klienty. Samotný přenos dat bude stále prováděn od klienta ke klientovi (P2P).
  2. Pokud není možné získat Vysoké ID, je lepší se připojit k serverům s méně uživateli, které mají více volných prostředků než velké a zatížené servery.
  3. Můžete také získat Nízké ID pokud server, ke kterému jste se připojili je zaneprázdněn a neodpověděl správně nebo je špatně nakonfigurován. Pokud jste si jisti, že vaše nastavení jsou v pořádku a měli by jste mít vysoké ID, připojte se k jinému serveru. Použijte test portů v Nastavení -> Připojení (Options -> Connections) abyste zjistili, jestli je vaše nastavení správné.
  4. Pokud je ID vysoké, nezáleží na tom, jak je vysoké. "Ještě vyšší" ID není v ničem lepší ani by neposkytlo zádnou výhodu.
  5. Pokud je ID nízké, nezáleží na tom, jak je nízké. ID je nízké, je-li jeho hodnota méně než 16777216.
  6. Pro převedení ID na IP adresu použijte vzorec: pro IP = A.B.C.D bude vysoké ID = A + 256*B + 256*256*C + 256*256*256*D
  7. Důležité: Od verze .23a eMule nepřipojuje zdroje s nízkým ID aby minimalizovala zatížení serverů. Jsou přijímány pouze zdroje připojené ke stejnému serveru jako vy a zdroje požadující od vás soubor. Zdroje s nízkým ID také nejsou přenášeny v rámci výměny zdrojů mezi klienty.

Last Update: 06.08.2006 16:25
Obecné Informace
 
  Ikony
Vysvětlení ID
Ovládání eMule
Použité soubory
Seznamy
Hodnocení a Skóre
QR - Zařazení ve frontě
Barvy ukazatele stavu
Kredity
Nastavení
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy