NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Używane Pliki HelpNAV

Podczas działania eMule używa wielu plików, niektóre tworzone są przy pierwszym uruchomieniu. Większość umieszczona jest folderze config, inne znajdują się w tymczasowym folderze wyznaczonym w Ustawieniach lub bezpośrednio w folderze instalacyjnym eMule.

o
Known.met
Ten plik zachowuje informacje o wszystkich plikach jakie eMule zna, czy są to udostępnione pliki, czy pliki do pobrania. Dla każdego pliku zachowane są: rozmiar, ścieżka, hashset, i kilka statystyk.
o
Clients.met
Zawiera wszystkich użytkowników którzy mają u Ciebie kredyty.
o
Server.met
Zawiera listę znanych serwerów.
o
Emfriends.met
Jeśli dodasz użytkowników do listy znajomych, zostaną oni zapisani w tym pliku.
o
Preferences.ini
Zachowuje wszystkie opcje z Ustawień i informacje wizualne jak rozmiar kolumn itp.
o
Fileinfo.ini
Komentarze i oceny Twoich udostępnionych plików.
o
Category.ini
Zawiera ustawienia Twoich kategorii jak nazwa, komentarz i kolory.
o
Ipfilter.dat
Ten plik zawiera zakresy numerów IP które mają być odrzucane przez Filtr IP i ich poziomy bezpieczeństwa. Zobacz również Ustawienia -> Bezpieczeństwo.
o
Onlinesig.dat
Sygnatura Online zawiera nazwę serwera do którego eMule jest podłączony i statystyki pobierania i wysyłania. Może być używana na przykład przez skrypty klientów IRC.
o
Preferences.dat
Zawiera hash użytkownika. To wartość wyliczana przy pierwszym uruchomieniu eMule i jest używana do identyfikacji tego klienta w sieci. Używany przez system kredytów i znajomych.
o
Sharedir.dat
Przetrzymuje wszystkie ścieżki do udostępnionych folderów.
o
Staticservers.dat
Statyczne serwery nigdy nie zmieniają swojego IP i teoretycznie zawsze są podłączone do sieci. Te serwery mogą być dodane do tego pliku przez menu kontekstowe (prawy przycisk myszy) w liście serwerów. Zobacz również Ustawienia -> Serwer
o

Addresses.dat
eMule uaktualnia swoją listę serwerów przy starcie jeśli prawidłowe adresy do plików server.met są podane w tym pliku. Ustawienia -> Serwer oferuje przycisk do edycji tej listy i opcję do uaktualniania przy starcie. Plik może zawierać wiele adresów (każdy w jednej linii), lecz tylko pierwszy prawidłowy jest używany do aktualizacji.

o
AC_SearchStrings.dat
Każda wyszukiwana nazwa jest zapamiętywana i oferowana jako autouzupełnianie jeśli nowe wyszukiwanie pasuje do poprzedniego.
o
AC_ServerMetURLs.dat
Plik prawie taki sam jak powyżej. Jedyną różnicą jest to, że ten jest używany do składowania informacji o wprowadzonych adresach URL do plików server.met. Pamiętaj, że wiele stron regularnie zmienia te adresy.
o
Cryptkey.dat
Zawiera unikalny 384-bitowy prywatny klucz RSA Twojego klienta.
o
eMule.tmpl
Pliki *.tmpl są wymagane dla Serwera WWW. Definiują położenie i opcje wyświetlanych stron.
o
xx.part
Pliki części są niekompletnymi plikami które pobierasz. eMule jest w stanie pobierać od więcej niż jednego użytkownika w tym samym czasie, więc pliki *.part zawsze mają rozmiar zakończonego pliku. Brakujące części są po prostu wypełniane zerami.
o
xx.part.met
Każdy plik *.part ma odpowiadający mu plik *.part.met. By zidentyfikować pobierany plik w sieci i sprawdzić czy nie zawiera błędów każdy z nich dzielony jest na części po około 9MB. Dla każdej części wyliczana jest liczba zwana hashem. Wyliczany jest także hash wszystkich połączonych ze sobą części. Cała ta informacja razem z nazwą pliku i jego statusem zapisana jest właśnie w plikach *.part.met.
o
xx.part.met.BAK
Kopia pliku *.part.met jest tworzona ze względu na jego dużą ważność. Zobacz rozdział Pobierane pliki jeśli znikły one z powodu zniszczenia plików *.part.met.
o
eMule.log
Zachowany jest w nim log z zakładki Serwer jeśli zaznaczona jest odpowiednia opcja w Ustawienia -> Rozszerzone ustawienia.
o
eMule_Debug.log
Zapisany jest w nim log używany do wykrywania błędów z zakładki Serwer jeśli zaznaczona jest odpowiednia opcja w Ustawienia -> Rozszerzone ustawienia.

Applies to version: .46a +
Last update on: 2005-05-06


Last Update: 07.05.2005 23:09
FAQ
Informacje Ogólne
 
  Ikony
Kolory Paska Postępu
QR - Współczynnik Kolejki
Wyjaśnienie ID
Ranking i Punkty
Listy
Używane Pliki
Kontrolowanie eMule
Ustawienia
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy