NajnowaszaWersja: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Kontrolowanie eMule HelpNAV

eMule może być w pełni kontrolowany przy użyciu klawiatury i jej skrótów. Skróty są bardzo podobne do tych powszechnie używanych w środowisku Windows:

Funkcje które mają podkreśloną literę mogą być bezpośrednio wywołane przez naciśnięcie Alt + podkreślona litera.
Na standardowej Windowsowej klawiaturze klawisz wywołania menu kontekstowego obok prawego klawisza Ctrl otwiera to menu dla zaznaczonego obiektu.
Pojedyncze obiekty w listach jak na przykład lista serwerów mogą być zaznaczone przez przytrzymanie klawisza Ctrl i klikanie ich kolejno lewym przyciskiem myszy. Przytrzymując klawisz Shift zaznaczymy wszystkie obiekty pomiędzy już zaznaczonymi.
Przeskakiwanie do obiektów w listach może być łatwo wykonane przez naciśnięcie pierwszej litery ich nazwy.

Alt + X menu podręczne eMule
Alt + C Podłącza / Rozłącza / Anuluje podłączanie do serwera lub Kad
Alt + K okno Kademila
Alt + V okno Serwer
Alt + T okno Transfer
Alt + S okno Szukaj
Alt + F okno Pliki
Alt + M okno Wiadomości
Alt + I okno IRC
Alt + A okno Statystyka
Alt + P okno Ustawienia
Alt + O menu Narzędzia
Alt + H otwiera plik pomocy eMule
Alt + F4 zamyka eMule
Ctrl + C Kopiuje linki eD2k zaznaczonych serwerów lub pobieranych plików do schowka. Logi, wiadomości lub rozmowy IRC mogą także być kopiowane.
Ctrl + V Wkleja serwery lub pliki do pobrania w odpowiadającym oknie eMule. Również wkleja tekst w wiadomościach lub IRC.
Ctrl + A Zaznacza wszystkie elementy listy.
Ctrl + F Otwiera dialog wyszukiwania który może być wykorzystany w liście serwerów lub w wynikach przeszukiwania sieci.
F1 Otwiera plik pomocy eMule
F2 Zmienia nazwę pobieranego pliku
(Shift + ) F3 Po wyszukiwaniu przy pomocy Ctrl + F, F3 przeskakuje na następny pasujący wynik przeszukiwania. Shift + F3 przeszukuje wstecz.
Esc Minimalizuje okno eMule
Alt + Return (Enter) Pokazuje Informacje o pliku
Ctrl + Del lub Alt + Del Czyści wprowadzone zwroty z autouzupełniania w okienkach do pobrania server.met, wyszukiwania lub Bootstrap IP.
Tab Dokańcza nick w IRC po wpisaniu jego pierwszych liter.
Podwójne kliknięcie pobieranego pliku,
+ (klawiatura numeryczna)
Rozwija listę źródeł
- (klawiatura numeryczna) Ukrywa listę źródeł
Podwójne kliknięcie serwera Podłącza do wybranego serwera
Podwójne kliknięcie paska statusu (pierwsze pole) Pokazuje ostatnią pozycję w logu
Podwójne kliknięcie paska statusu (trzecie pole) Otwiera okno Statystyka
Podwójne kliknięcie paska statusu (czwarte pole) Pokazuje szczegóły połączenia
Podwójne kliknięcie paska statusu (piąte pole) Otwiera okno wiadomości
Podwójne kliknięcie udostępnianego pliku Otwiera plik za pomocą domyślnej aplikacji jeśli plik jest zakończony
Alt + podwójne kliknięcie pobieranego pliku Pokazuje wszystkie źródła które mają potrzebne Ci części
Ctrl + podwójne kliknięcie pobieranego pliku Pokazuje wszystkie źródła z QR > 0
Shift + podwójne kliknięcie pobieranego pliku Pokazuje wszystkie źródła z których aktualnie pobierasz
Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy na pobieranym pliku Otwiera okno Opis pliku
Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy na udostępnianym pliku Otwiera okno zmiany komentarza i oceny pliku
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Otwiera menu kontekstowe w dodatkowymi opcjami i funkcjami w wielu częściach eMule.

Last Update: 07.05.2005 23:31
FAQ
Informacje Ogólne
 
  Ikony
Kolory Paska Postępu
QR - Współczynnik Kolejki
Wyjaśnienie ID
Ranking i Punkty
Listy
Używane Pliki
Kontrolowanie eMule
Ustawienia
Porty, Firewalle i Router
Serwery
Możliwości
Rozwiązywanie Problemów
  Dla Początkujących
Przewodnik Po Sieci
Narzędzia


Privacy Policy