ΤελευταίαΈκδοση: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Franηais Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Εικονίδι&# HelpNAV

Μεταφέρονται δεδομένα από ή προς αυτόν τον πελάτη

Σε ουρά ή γίνεται ερώτηση σε αυτόν τον πελάτη

Γίνεται σύνδεση με τον πελάτη

Αχρείαστα τμήματα, ρωτήθηκε για άλλο αρχείο ή αδυναμία σύνδεσης λόγω χαμηλού ID ή γεμάτης ουράς

Άγνωστη κατάσταση

Νέο Μήνυμα

Κανονικός πελάτης eDonkey ή πρόσφατος πελάτης eMule

Πελάτης που μπορεί να καταλάβει το εκτεταμένο πρωτόκολλο του eMule

Κανονικός πελάτης με υψηλή τιμή πίστωσης (που σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα)

Πελάτης που μπορεί να καταλάβει το εκτεταμένο πρωτόκολλο του eMule και έχει υψηλή τιμή πίστωσης

Πελάτης mlDonkey

Πελάτης mlDonkey με υψηλή τιμή πίστωσης

Πελάτης eDonkey2000-Overnet-Hybrid

Πελάτης eDonkey2000-Overnet-Hybrid με υψηλή τιμή πίστωσης

Πελάτης Shareaza

Πελάτης Shareaza Client με πιστωτικούς βαθμούς

Πελάτες που υπογράφηκαν με ασφαλή ταυτοποίηση χρήστη

Σε σύνδεση, υψηλό ID στα δίκτυα eD2k και Kademlia

Σε σύνδεση, υψηλό ID στο eD2k, χαμηλό ID (υπό τείχος προστασίας) στο Kademlia

Σε σύνδεση, χαμηλό ID στο eD2k, υψηλό ID στο Kademlia

Σε σύνδεση, χαμηλό ID και στα δύο δίκτυα

Χωρίς σύνδεση στο Kademlia, υψηλό ID στο eD2k

Χωρίς σύνδεση στο eD2k, υψηλό ID στο Kademlia

Χωρίς σύνδεση στο Kademlia, χαμηλό ID στο eD2k

Χωρίς σύνδεση στο eD2k, χαμηλό ID στο Kademlia

Δεν υπάρχει σύνδεση σε κανένα δίκτυο

Επαφή με το Kademlia - καλή

Επαφή με το Kademlia - απέτυχε να απαντήσει μία φορά

Επαφή με το Kademlia - πιθανόν νεκρή, θα αφαιρεθεί

Εικονίδιο του eMule στη γραμμή εργασιών όταν είναι σε σύνδεση με ένα εξυπηρετητή με υψηλό ID

Εικονίδιο του eMule στη γραμμή εργασιών όταν είναι σε σύνδεση με ένα εξυπηρετητή με χαμηλό ID

Εικονίδιο του eMule στη γραμμή εργασιών όταν δεν είναι σε σύνδεση με εξυπηρετητή

Η βαθμολογία του αρχείου δεν έχει εισαχθεί για αυτό το κατέβασμα

Η βαθμολογία του αρχείου είναι άκυρη, εσφαλμένη ή ψευδής

Η βαθμολογία του αρχείου είναι: Φτωχό

Η βαθμολογία του αρχείου είναι: Ικανοποιητικό

Η βαθμολογία του αρχείου είναι: Καλό

Η βαθμολογία του αρχείου είναι: Άριστο

Σύμφωνα με την έκδοση: .42a +


Last Update: 09.05.2008 23:48
Γενικές πληροφορίες
 
  Χρωματισ&#
Εικονίδι&#
QR: Θέση στη
  Οδηγός αρ&


Privacy Policy