Laatste versie: 0.49b
 Deutsch English FranÁais Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads


Bronnen Management HelpNAV

Bronnen vinden binnen het netwerk is van het hoogste belang. In feite zijn servers, Kademlia en eMule zelf gericht op de meest efficïente bronnen vergaring. Voor de beste eMule prestatie moeten er enkele grondslagen begrepen worden. De bronnen lijst van elke download wordt getoond door er op te dubbel klikken. Voor de geavanceerde bron informatie en behandeling moet de instelling Uitgebreide instellingen -> Toon meer opties geactiveerd worden.

Bronnen vinden voor een download
  eMule gebruikt verschillende methodes om bronnen te vinden voor downloads. Een download uitklappen door er op te dubbel klikken laat zien hoe de bronnen zijn gevonden in de Grootte kolom.
  -

eD2k Server
Bron werd gevonden hetzij via de server toen de download werd toegevoegd, dan wel hierom te vragen bij elke server in de server lijst met regelmatige tussenpozen.

  - Kademlia
Kademlia biedt een zeer snelle manier om bronnen te vinden via een groot aantal gekoppelde gebruikers zonder de noodzaak van centrale servers. Voor meer informatie zie de Netwerk Gids.
  - Bron uitwisseling
Nadat een bron is toegevoegd voor een bepaalde download, vraagt eMule deze bronnen of het andere bronnen weet voor delen die nog ontbreken in de eigen download. Zo ja, dan sturen de verbonden clients een lijst met daarin de bronnen.
  - Passief
Passieve bronnen zijn andere clients die verbinden. eMule vraagt hen of zij een bron zouden kunnen zijn voor diens eigen downloads en of zij niet bekend zijn voordat zij worden toegevoegd als bron voor de geschikte download.
Totaal aantal bronnen
In principe geldt dat hoe meer bronnen voor een download gevonden worden hoe sneller de download zal gaan, maar er is een grens. Teveel bronnen tegelijk zal eMule vertragen omdat de verbinding verstopt raakt bij het behandelen van de bronnen en het eigenlijke downloaden vertragen. Het totale aantal gevonden bronnen wordt afgebeeld in het Statistieken hoofdmenu-> Overdrachten -> Download -> Gevonden Bronnen. Het zou de 3000 niet veel mogen overstijgen bij de meeste internet verbindingen.
Wachtrij en bron status
Zodra een andere client is toegevoegd als een bron wordt deze gevraagd om de huidige bron status. Mogelijke bron statussen zijn:
  - In Wachtrij en QR: xx
Dit is de Queue Rating. Het geeft de plek weer in de wachtrij van deze client. Wanneer het begin van de rij is bereikt, dus QR:1 dan zal de bron beginnen met data te uploaden. Credits veranderen de voortgangs snelheid in de wachtrij.
  - Wachtrij Vol
De maximale wachtrij grootte van deze bron is al bereikt, terwijl teveel andere clients al hier in wachten.
  - Teveel verbindingen
Op het moment is eMule te druk bezig met bronnen vragen, dus deze bron wordt uitgesteld totdat een verbinding vrij is om deze bron te vragen. De status verdwijnt meestal erg snel. Wanneer dit niet zo is, heeft eMule teveel andere bronnen te verwerken. Zie het punt Totaal aantal bronnen in de paragraaf hierboven.
  - No Needed Parts (afkorting: NNP)
De bron biedt geen delen die de eigen download nodig heeft. De beschikbare delen van de bron worden ook getoond in de gekleurde balk.
  - Asked for another file (afkorting: A4AF)
Eén bepaalde bron kan alleen voor één download gebruikt worden. Wanneer deze bron ook delen voor een andere download zou bieden, bepaalt eMule welke download deze ontvangt. De andere download zal deze bron dan vermelden als Asked for another file. De volgende paragraaf beschrijft eMule's verfijnde manier om met deze bronnen om te gaan.

Geavanceerde A4AF Behandeling

Deze afbeelding toont enige downloads met hun gevonden bronnen (Uitgebreide instellingen staat aan). Het vierde bestand bijvoorbeeld heeft 27 bronnen in totaal waarvan er 26 bruikbaar zijn en 49 zijn A4AF.
Wanneer downloads horen bij een serie van bestanden of opgesplitst zijn naar meerdere delen, zal eMule een bron verspreiding laten zien zoals boven voor Bestandsnaam1_Deel_X. Het is zeer waarschijnlijk dat de bronnen die voor één van de bestanden is gevonden ook delen zou kunnen bieden van de anderen, omdat deze bij elkaar horen. eMule neemt slechts één wachtrij plaats in bij de bronnen, vandaar het hoge AF4AF getal.
Er worden twee functies geboden in dit context menu om met deze A4AF bronnen om te gaan voor individuele bestanden. De Prioriteit en de Verplaats automatisch alle bronnen naar dit bestand functie.

Ook het Categorie context menu biedt mogelijkheden om om te gaan met A4AF bronnen. Hier zijn ze de categoriëen Prioriteit en Download in alfabetische volgorde.

eMule's geavanceerde A4AF behandeling bepaalt welk bestand een bron krijgt in de volgende volgorde:
Verplaats Automatisch alle bronnen naar dit bestand (hoogste belang)
Slechts één bestand kan dit toegewezen zijn en altijd A4AF bronnen krijgen.
Categorie Prioriteit
Bestanden in een categorie met hoge prioriteit hebben voorrang boven bestanden die niet zijn ingedeeld, of in categoriëen met een lagere prioriteit.
Bestands Prioriteit
In een gegeven categorie bepaalt de bestands prioriteit welk bestand bronnen zal ontvangen.
Download in alfabetische volgorde (laagste belang)
Wijst de bronnen toe aan de hand van de bestandsnaam van de download. In het voorbeeld boven met Bestandsnaam1_Deel_1 zou dit betekenen dat Bestandsnaam1_Deel_1 alle A4AF bronnen krijgt, en wanneer deze voltooid is naar Deel_2 over zouden gaan etc.
Voor downloads die in dit patroon passen is het aanbevolen om een categorie voor hen te maken. Vergewist u zich er van dat de bestanden in alfabetische volgorde genoemd zijn en zet de optie aan. Om een download te hernoemen klikt u op F2 of klikt u de middelste muisknop op het bestand aan en kies voor Toon Bestandsgegevens uit het context menu.

Noten:
Een categorie op Download in alfabetische volgorde zetten zal alle bestanden naar Normale prioriteit zetten. Bestanden die later toegevoegd worden aan deze categorie zullen hun ingestelde prioriteit houden. Om de bestanden in alfabetische volgorde te laten downloaden moet u er zeker van zijn dat ze op dezelfde prioriteit staan (niet op Automatisch).
A4AF behandeling controleert of een bron wellicht gewisseld kan worden naar een bestand met lagere prioriteit om client to client bron uitwisseling mogelijk te maken. Dit waarborgt dat zelfs bronnen met een lage prioriteit alle mogelijke bronnen snel vinden.
Het wisselen van bronnen moet zich aan de minimale aanvraag tijd (opnieuw vragen) in het netwerk houden. Het kan tot 30 minuten duren voordat bronnen worden gewisseld.
Een bron met een QR lager dan 50 zal nooit gewisseld worden van de hoogste download om er zeker van te zijn dat het begint te downloaden.

Is van toepassing op versie : .43a en later
Edited: 2004-08-17 by Beefhart


Last Update: 31.08.2004 9:07
FAQ
Algemene Informatie
De Voorkeuren
Ports, Firewalls, Routers
Servers
Kenmerken van eMule
 
  Bestanden Zoeken (Boolean)
Credit Systeem
Beveiligde Identificatie
Agressive Client Ban
Source Exchange
Multimedia vooraf bekijken
Online Signature
IRC Chat
Vrienden
IP Filters
CategorieŽn
Web Server Interface
Command Line Opties
Mule MRTG
eD2k Links
Bronnen Management
Probleem Oplossing
  Beginners Gids
Netwerk Gids
Tools


Privacy Policy