Laatste versie: 0.49b
 Deutsch English FranÁais Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads


Bestanden Zoeken (Boolean) HelpNAV

Zoeken naar bestanden met eMule betekent over het algemeen dat alle servers in de server lijst gevraagd wordt of zij een andere client kennen met een bestand waarin het gezochte woord staat. De servers zelf slaan geen bestanden op, zij leggen alleen een lijst aan van bestanden van de verbonden clients.
De geavanceerde zoekfunctie van eMule biedt de mogelijkheid precieze zoekacties naar bestanden op het netwerk te doen. Hoe accurater een zoekactie gedaan wordt hoe beter het is, omdat zoekacties een aanzienlijke belasting zijn voor de servers. Daarom vind eMule ten hoogste 201 afzonderlijke bronnen voor elke gegeven zoek term.

Zoeken
o Naam
Dit veld accepteert de term om naar te zoeken. Meerdere trefwoorden kunnen ingevuld worden en eMule zal alleen resultaten tonen met alle trefwoorden in de bestandsnaam. Voor meer accurate en flexibele zoekacties kijkt u bij de boolean search verder in dit hoofdstuk.
Dit tekst veld heeft een auto-aanvullen kenmerk dat eerdere zoektermen opslaat. Om deze lijst te wissen houdt u CTRL of ALT ingedrukt, en drukt u op DEL of u gebruikt de Reset Knop in Voorkeuren -> Toon . Hier kan de optie ook uitgeschakeld worden.


o Type
Type kan gebruikt worden om de resultaten uit te filteren op specifieke bestands extensies. Het type download en de daarmee verbonden bestands extensies ziet u in de tabel hieronder:
All geen filter
Archieven .ace, .arj, .gz, .hqx, .lha, .rar, .sea, .sit, .tar, .tgz, .uc2, .zip
Muziek .669, .aac, .aif, .aiff, .amf, .ams, .ape, .au, .dbm, .dmf, .dsm, .far, .flac, .it, .mdl, .med, .mid, .midi, .mod, .mol, .mp1, .mp2, .mp3, .mp4, .mpa, .mpc, .mpp, .mtm, .nst, .ogg, .okt, .psm, .ptm, .ra, .rmi, .s3m, .stm, .ult, .umx, .wav, .wma, .wow, .xm.
Plaatjes .bmp, .dcx, .emf, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .pct, .pcx, .pic, .pict, .png, .psd, .psp, .tga, .tif, .tiff, .wmf, .xif
CD-Images .bin, .bwa, .bwi, .bws, .bwt, .ccd, .cue, .dmg, .dmz, .img, .iso, .mdf, .mds, .nrg, .sub, .toast
Programma's .bat, .cmd, .com, .exe, .ace, .arj, .gz, .hqx, .lha, .rar, .sea, .sit, .tar, .tgz, .uc2, .zip, .bin, .bwa, .bwi, .bws, .bwt, .ccd, .cue, .dmg, .dmz, .img, .iso, .mdf, .mds, .nrg, .sub, .toast
Video's asf, .avi, .divx, .m1v, .m2v, .mov, .mp1v, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mps, .mpv, .mpv1, .mpv2, .ogm, .qt, .ram, .rm, .rv, .vivo, .vob, .wmv

o Methode
Methode is de manier waarop eMule zoekt. Ook zijn er op Internet gebaseerde zoekmachines voor het eMule netwerk beschikbaar. De resultaten van de internet zoekacties zullen openen in de browser.
>

Server
Alleen via de server waarmee de gebruiker op dat moment verbonden is zal gezocht worden.

> Globaal (Server)
Bij alle servers van de serverlijst wordt geïnformeerd. Bij elke server wordt afzonderlijk gevraagd. De groene balk onderaan toont de voortgang van de zoekactie.
> Kademlia
Zoekt het gehele Kademlia netwerk af op de gegeven zoektermen. Het eD2k netwerk, dat wil zeggen de servers wordt niet gevraagd bij deze methode. Het kan enige tijd duren voordat de zoek resultaten verschijnen. Mocht zelfs een populaire uitdrukking geen resultaten opleveren dan is waarschijnlijk de UDP Poort van het systeem geblokkeerd door een firewall of router.
> Jigle (Web)
Op internet gebaseerde zoekmachine. Het keuze vak Naam dwingt Jigle om alleen resultaten weer te geven die exact het opgegeven woord in de bestandsnaam hebben.
> Jigle
Deze methode biedt directe toegang tot de Jigle Database vanuit eMule.
> Filedonkey
Op Internet gebaseerde zoekmachine

Filter
o min. grootte / max. grootte
Minimum en maximum grootte wordt gebruikt om de zoekactie te beperken tot een bestandsgrootte.Alleen resultaten die groter dan een opgegeven minimum grootte of kleiner dan de gegeven maximum grootte zijn, worden getoond. Wanneer geen aanvullende eenheids afkorting wordt opgegeven, wordt er uitgegaan van bestandsgrootte in Mega bytes.
Eenheid Geldige afkortingen
Bytes b | byte | bytes
KiloBytes k | kb | kbyte | kbytes
MegaBytes m | mb | mbyte | mbytes
GigaBytes g | gb | gbyte | gbytes

Voorbeelden:
Min. grootte = 200
zonder verdere aanduiding zal dit alleen bestanden tonen met een minimum grootte van 200 mega bytes.
Max. grootte = 1gb
bestands grootte moet de 1 giga byte niet overschrijden

o Beschikbaarheid
Staat voor het minimum aantal bronnen voor één bestand dat elke individuele server dient te hebben van de zoekterm om te gelden als resultaat.

Noot:
Dit filter kommert zich niet om de globale beschikbaarheid, maar een beschikbaarheid per server. Deze waarde te hoog zetten kan er toe leiden in geen resultaten, omdat de servers wellicht geen bestanden hebben geïndexeerd met zo veel bronnen.

o Bestands extensie
Alleen bestanden met de opgegeven bestands extensie zullen gevonden worden. De extensie moet opgegeven worden zonder de bijbehorende . dus de extensie avi zal alleen dit soort bestanden zoeken.


Boolean Search
Deze functie wordt gebruikt om complexe zoekacties te maken met gebruik van de boolean operators NOT, AND, OR. Deze operators moeten altijd in hoofdletters ingevuld worden, anders tellen ze niet als een normaal trefwoord.
> NOT
Deze operator wordt eigenlijk NAND genoemd, wat betekent "and not". Het trefwoord dat op een NOT volgt zal uitgesloten worden, dus geen resultaat mag dit woord bevatten. Hoogste voorrang.
String: Trefwoord1 NOT Trefwoord2
> AND
AND is de standaard operator als er geen operator opgegeven is. Aan AND gekoppelde zoekacties moeten alle opgegeven trefwoorden bevatten in de resultaten. Gemiddelde prioriteit. Medium operator voorrang.
String: Trefwoord1 AND Trefwoord2 (is gelijk aan: Trefwoord1 Trefwoord2)
> OR
OR betekent dat elk van de opgegeven trefwoorden leiden tot een resultaat. OR heeft de laagste voorrang.
String: Trefwoord1 OR Trefwoord2
Noten:
> Kademlia zoekacties moeten altijd beginnen met een trefwoord met 3 of meer letters. Na het eerste trefwoord mag geen boolean operator staan behalve AND.
> Behalve bij de op Internet gebaseerde zoekmachine filedonkey kan de boolean search gecombineerd worden met elke methode of filter.
> De operators worden beoordeeld op hun mathemathische voorrang. NOT -> AND -> OR. Deze voorrang kan veranderd worden door ( ) rond de uitdrukking te zetten die het eerst beoordeeld moet worden.
> Om de operators of ( ) te maskeren kunnen aanhalingstekens " " gebruikt worden. Operators of ( ) tussen " " zullen niet geïnterpreteerd worden naar hun boolean betekenis, maar worden gebruikt als normale trefwoorden.
> Zoekacties met OR en NOT zijn niet zo beperkend als AND zoekacties. AND vereist dat het hele trefwoord gevonden word, terwijl OR en NOT ook gedeeltelijke resultaten in een ander woord toestaat.
> OR en NOT houden ook rekening met interne gegevens zoals mp3 tags of commentaar / auteurs informatie van bestanden.
   
Voorbeelden:
> Zoeken Trefwoord1 Trefwoord2 OR Trefwoord3 Trefwoord4
  Boolean interpretatie (Trefwoord1 AND Trefwoord2) OR (Trefwoord3 AND Trefwoord4)
  Uitleg Zoekt bestanden die hetzij Trefwoord 1 + 2 of Trefwoord 3 + 4 in de bestandsnaam moeten hebben.
> Zoeken Trefwoord1 Trefwoord2 OR Trefwoord3 Trefwoord4 NOT Trefwoord5
  Boolean interpretatie (Trefwoord1 AND Trefwoord2) OR ((Trefwoord3 AND Trefwoord4) NAND Trefwoord5)
  Uitleg Alle bestanden met Trefwoord 1 + 2 of Trefwoord 3 + 4 maar alle bestanden met Trefwoord 3 + 4 mogen niet Trefwoord 5 bevatten.
> Zoeken Trefwoord1 Trefwoord2 NOT Trefwoord5 OR Trefwoord3 Trefwoord4 NOT Trefwoord5
  Boolean interpretatie ((Trefwoord1 AND Trefwoord2) NAND Trefwoord5) OR ((Trefwoord3 AND Trefwoord4) NAND Trefwoord5)
  Uitleg Hetzelfde als bovenstaand voorbeeld, met dit verschil dat Trefwoord 5 niet gevonden mag worden met 1 + 2 noch met 3 + 4.
> Search (Trefwoord1 Trefwoord2 OR Trefwoord3 Trefwoord4) NOT Trefwoord5
  Boolean interpretatie ((Trefwoord1 AND Trefwoord2) OR (Trefwoord3 Trefwoord4)) NAND Trefwoord5
  Uitleg Dezelfde zoekactie als boven, maar eleganter door het gebruik van ( ) om het NOT Trefwoord5 op de gehele OR uitdrukking toe te passen.
> Zoeken (Trefwoord1 "OR" Trefwoord2) NOT Trefwoord3
  Boolean interpretatie (Trefwoord1 AND or AND Trefwoord2) NAND Trefwoord3
  Uitleg Door " " te gebruiken om de term toe te voegen wordt de OR operator als zodanig niet langer geteld, maar als een normale uitdrukking. Deze zoekactie leidt tot resultaten die Trefwoord1 en Trefwoord2 moeten bevatten en ook het woord "or", maar mag niet Trefwoord3 bevatten.

Interpreteren van de Resultaten
o Beschikbaarheid (Bronnen)
De beschikbaarheid is het aantal gevonden bronnen op de server van een download. Dit is niet het totaal aantal bronnen op het gehele netwerk, maar dient als een indicatie hoe goed verspreid een bestand is. Wanneer er meerdere gevonden resultaten zijn voor een zoekactie, zou het bestand met de hoogste beschikbaarheid gekozen moeten worden. Zie ook Kleur codes van Zoek resultaten.
Een waarde tussen ( ) achter de beschikbaarheid zijn bronnen die direct aan de download kunnen worden toegevoegd zonder dat eMule er opnieuw naar moet zoeken.

o Kleuren code van Zoek Resultaten

>

Zwart, donker blauw, licht blauw
Is een indicatie van het aantal gevonden bronnen voor een bepaald bestand. Zwart = 1 - 3 bronnen, donker blauw = 4 - 9 bronnen, licht blauw = 10 en meer bronnen

> Rood
Bestanden die al in de download lijst staan worden getoond in rood
> Groen
Resultaten die in groen getoond worden, worden al gedownload en zijn voltooid.

o Zoeken binnen de resultaten
Het indrukken van CTRL + f toont een zoek dialoog dat kan zoeken op Trefwoorden (Bestandsnaam), ID, grootte, type en beschikbaarheid. De functietoets F3 springt naar het volgende gevonden item met hetzelfde trefwoord, terwijl SHIFT + F3 naar het vorige item springt.

o Meerdere namen gevonden voor één bestand
Bestanden worden geïdentificeerd aan de hand van hun hash waarden en niet hun bestandsnamen. Een zoekactie kan veel verschillende bestandsnamen opleveren voor het zelfde bestand. Dit wordt getoond met de Explorer achtige + voor het zoek resultaat. Wanneer een resultaat zeer sterk verschillende bestandsnamen heeft, kan het om een nep bestand gaan.

 

Is van toepassing op versie: .42a en later
Edited: 2004-08-17 by Beefhart


Last Update: 31.08.2004 8:46
FAQ
Algemene Informatie
De Voorkeuren
Ports, Firewalls, Routers
Servers
Kenmerken van eMule
 
  Bestanden Zoeken (Boolean)
Credit Systeem
Beveiligde Identificatie
Agressive Client Ban
Source Exchange
Multimedia vooraf bekijken
Online Signature
IRC Chat
Vrienden
IP Filters
CategorieŽn
Web Server Interface
Command Line Opties
Mule MRTG
eD2k Links
Bronnen Management
Probleem Oplossing
  Beginners Gids
Netwerk Gids
Tools


Privacy Policy