SenasteVersionen: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Ned- och uppladdningsindikatorn (The progress bar) HelpNAV

Varje nedladdning pånedladdningsfliken färgad indikator som dels visar vilka delar av filen som är tillgänglig och dels vilka delar som har laddats ner.

(flat indikator) (rundad indikator)

Svart visar den del av filen du redan har. Rött visar delar utan kända källor. Olika kulörer av blått visar hur vanlig delen är bland källorna. Ju mörkare blått desto fler källor har just den delen. Gult visar de delar som laddas ner just nu. Det gröna visar de delar som laddats ner klart.

(flat indikator) (rundad indikator)
En helt grön indikator visar att filen är nerladdad och avslutad.

(flat indikator) (rundad indikator)
En mörkt röd eller blå indikator visar att nedladdningen är pausad eller avbruten.

Om du expanderar en nedladdning så ser du varje källa och deras motsvarande indikatorer. Dubbelklicka på nedladdningen för att expandera. (Eller enkelklicka, det beror på inställningen i Inställningar -> Utseende.) Men här har färgmarkeringarna en helt annan innebörd.
(flat indikator) (rundad indikator)

Svart visar delar du redan har.
Blått är delar som du fortfarande behöver och som källan har.
Silver visar delar som som både du och källan saknar.
Gröna delar laddar du ner från källan just nu.
Gult är en del du frågat efter men ännu inte fått.

Källantal
Värdena xx/zz+aa (zz) som visas efter nedladdningsindikatorn är källräknare och de gör följande information.
xx - Antal användbara källor.
yy - Totalt antal källor.
+ aa - Antal "Frågad efter annan fil"-källor. (Visas enbart om advancerade kontroller är aktiverade.)
zz - Källor som just nu distibuerar data.

Nerladdade delar
Denna indikator syns i uppladdningfältet om det supportas av källans klient (=fildelningsprogram). Den visar processen för dennes nerladdning. (Och därmed din uppladdning.)

Svart är delar som användaren redan har laddat ner. Silver är delar användaren saknar. Grönt laddar användaren ner just nu. Gult har användaren frågat efter men inte börjat ladda ner ännu.

Tillgänglighet för delade filer
Varje fil visar sin aktuella tillgänglighet i form av en indikator.

Rött visar att det inte finns några tillgängliga källor just nu. Olika kulörer av blått ger en vink om hur väl spridda filens delar är på nätverket.


Last Update: 17.08.2006 15:36
General Information
 
  Ned- och uppladdningsindikatorn (The progress bar)
  Nybörjarguide


Privacy Policy