SenasteVersionen: 0.50a | Community: 0.70a
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Nybörjarguide HelpNAV
1. Nedladdning och installation
Ladda ner här.Du kan välja mellan att ladda ner installationsprogrammet, eller allt nödvändigt i en zip-fil. Packa upp zipfilen till den plats där du vill ha programmet och kör det därifrån.

Notera:
Om du använder Windows 98 kan du få ett felmedelande om att oleacc.dll kan inte hittas. Denna dll-fil är en del av MS System Updates för Win98.

2. Inställningar
Efter att eMule har startat så välj Inställningar. Följande information berör endast några av de viktigaste inställningarna. Vill du veta mer får du läsa i sitens FAQ (vanliga frågor & svar). Denna kan vara på engelska.

- Allmänt

Användarnamn.
Var bussig och välje ett användarnamn. http://emule-project.net är så tråkigt och oerhört vanligt.

Associera eMule med eDonkey-länkar
för att få eMule att acceptera denna speciella sorts web-länk så tryck på -knappen (ED2K-länkar). Om knappen är nertonad betyder det att dessa länkar redan är associerade med eMule.
- Anslutning
Anslutningsfliken är den klart viktigaste i inställningsfönstret. Så försök ta dig lite extra tid att läsa denna förklaring.
Wizard
För att snabbt hitta de viktigaste inställningarna kan du också använda första-gången-Wizarden. Det kommer ge dig en god knuff på vägen.
Preferences_24b_wizard.jpg
o Operativsystem
Det rekomenderas att du använder ett operativsystem som Windows 2000/XP eller senare. Dessa kan hantera många nätverksanslutningar långt effektivare än 9x/ME.
o Pågående nerladdningar
Denna inställning kommer påverka maxantaleet källor för varje enskild fil, och inte maxantalet filer för samtida nerladdning. Ju fler överföringar du gör desto lägre ska detta värde sättas. Uppskatta ungefär hur många filer du kommer ha på din lista.
Notera:
Lägg inte till för många filer i taget till dina nerladdningar. Värdet över antalet hittade källor kan inte överskrida ~3000. Att ha för många källor kommer bara fylla din bandbredd med ständiga källförfrågningar. Om du expanderar nedladdningarna och ser för många (för många anslutningar) framför "källor" så har du får många anslutningar för din bandbredd. Sänk då din "Hårda gräns" till ett mer behändigt värde.
o Kapacitet
Välj din anslutning från listan. det är viktigt att du väljer rätt hastighet för din anslutning. Om den inte finns med så välj Egen och skriv in dina hastigheter i fälten. Kom ihåg skillnaden på kiloBits/s [kb/s] och kiloBytes/s [kB/s].
1 byte = 8 bits.
Tryck på Verkställ och du är färdig med anslutningsinställningarna.

- Kataloger
I (Inkommande filer) kan du välja var de inkommande filerna ska lagras. De temporära filerna lagras där du väljer i (Temporära filer).
Allt innehåll i de kataloger du markerar i Utdelade kataloger delas ut på nätverket, utan undantag. Om du vill dela ut många underkataloger så håll ner CTRL-knappen och markera huvudkatalogen.

Notera:
Om du byter från eDonkey2000 till eMule kan du tryggt använda samma Inkommande och Temporära mappar. De påbörjade nerladdningarna i eDonkey2000 kommer automatiskt återupptas efter att eMule har startats om.

3. Servers
Servrar behövs för att släppa ut dig på nätverket. Så en god början är att skaffa en server-lista.
Den enklaste sättet att uppdatera din serverlista är att använda Uppdatera server.met från URL-fältet i eMule. Läs gärna här för närmare detaljer om hur man uppdaterar serverlistan.
22b_en_update_servermet.jpg
Det finns många websidor som förmedlar bra server.met filer, men för en snabbstart så kan du kopiera denna URL
http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl?download/server-good.met

och klistra in det i Uppdateringsfältet. Tryck sedan på Uppdatera-knappen. Ett stort tack till Maurice som tillhandahåller och underhåller denna lista.
Hur många servrar som lagts till din liste visas i Logg längst ner i Servrar-fönstret.

4. Connecting to a Server
När du har uppdaterat serverlistan så tryck på anslutningsknappen uppe i vänstra hörnet.
Väl ansluten till en server borde statusfältet i nederkant av eMule se ut ungefär så här:

Viktigt:
Visar på ett högt ID. Allt är bra.
Men får du ofta denna ikon tyder det på ett lågt ID och då borde du läsa mer om det här, brandväggar, och routrar i FAQ:en. Det kan nämligen avsevärt sinka eller helt förhindra dina nerladdningar.

5. Så var det klart!

Nu kan du börja ladda ner antingen genom att söka direkt i eMule (använd Globalt-alternativet om du saknar vettiga träffar) eller söka på sökmotorer från någon av de olika siterna med stöd för dessa länkar.

6. Övrigt bra att känna till
o eMule:s ikoner förklaras.
o Färgerna på nerladdningsindikatorn.
o QR - Kö-Ranking
o Vill du ha nedladdningar med god hastighet så lägg till filer med många källor. Filer med färre än 100 källor kan betraktas som ovanliga och ta en stund att ladda ner. Han tålamod!
o eMule blir allt snabbar ju längre det är startat. Förvänta dig inte höga nerladdningshastigheter i början.
o Nätverket är anpassat för stora filer. Så dela inte ut stora mängder småfiler. Det belastar bara servrarna i onödan.
o Du blir belönad för uppladdningar.
Lycka till med eMule!


Last Update: 17.08.2006 15:24
General Information
  Nybörjarguide


Privacy Policy